Érdi Újság

Az Érdi Újság 1991. március 15. óta jelenik meg, 1998. óta ingyen.

Főszerkesztő: Kling József (kling.jozsef@erdmediacentrum.hu),

Szerkesztőség: 2030 Érd, Mária utca 1., Tel.: 0623330156,
e-mail: szerkesztoseg@erdmediacentrum.hu

Kiadja: Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft. 2030 Érd, Mária utca 1.,

Hirdetés: Rátky Zsuzsanna (hirdetés@erdmediacentrum.hu)