Szervezeti, személyzeti adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft.
székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma: 2030 Érd, Mária utca 1.
elektronikus levélcíme: szerkesztoseg@erdmediacentrum.hu
honlapja: www.erdmost.hu
ügyfélszolgálatának elérhetőségei: 2030 Érd, Mária utca .1 Tel.: +36-23-523-686
A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai: Szervezeti felépítés diagram
A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma ,elektronikus levélcíme) Ügyvezető: Kling József                                                          Tel.: +36-23-330-156,                                                         email: kling.jozsef@erdmediacentrum.hu
Vezető tisztségviselők:
Irodavezető : Ország Katalin                                                        Tel.: +36-23-523-686                                                             email: orszag.katalin@erdmediacentrum.hu
Érdi Újság főszerkesztő: Kling József                                      Tel.: +36-23-330-156,                                                                email: kling.jozsef@erdmediacentrum.hu
ÉrdFM 101.3 felelős szerkesztő: Madár Tamás                                      Tel.: +36-23-520-032,                                                                   email: madar_tamas@yahoo.com
Erdmost.hu felelős szerkesztő: Gárdos Attila                                  Tel.: +36-23-523-686                                                             email: gardos.attila@erdmediacentrum.hu
Műszaki Vezető: Vajda Bence                                                   Tel.: +36-23-523-686                                                                   email: bvajda@erd.hu
A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend Ország Katalin                                                                        Tel.: +36-23-523-686                                                           email: orszag.katalin@erdmediacentrum.hu              Ügyfélfogadás:                                                                     Hétfő: 9:00-13:00                                        Kedd: 9:00-13:00                                    Szerda: 11:00-15:45
Testületi szerv esetén a testület létszáma,összetétele, tagjainak neve, beosztása,elérhetősége nincsen
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai nincsen
A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke nincsen
A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagja nincsen
A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító alapító határozat, a költségvetési szerv alapító működési engedélye nincsen
A közfeladatot ellátó szerv által kiadott lapok alapítójának neve Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
A közfeladatot ellátó szerv által kiadott lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve Lap neve: Érdi Újság                                                                        Főszerkesztő: Kling József                                                    email: kling.jozsef@erdmediacentrum.hu                                      Kiadja: Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft.,           2030 Érd, Mária utca 1. ingyenes 2heti lap
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai Felettes szerv: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága                                                       1146 Budapest, Hungária krt.179-187. (BKT Székház)                                                 levélcím: 1590 Budapest, Pf. 225/1 tel: +36 1 885 6000,                                                  honlap: https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/cegbirosagi-callcenter
Felügyletei szerv: NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG                                                        1015 Budapest, Ostrom u. 23-25               levélcím: 1525. Pf. 75  e-mail: info@nmhh.hu , tel: (06 1) 457 7100,                                   honlap: www.nmhh.hu