Szervezeti, személyzeti adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve:
Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft.
székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma:
2030 Érd, Budai út 16-18.
elektronikus levélcíme:
hirigazgatosag@erdmediacentrum.hu
honlapja:
www.erdmost.hu
A közfeladatot ellátó szerv szervezeti
felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti
egységek feladatai:
Szervezeti felépítés diagram
A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes
szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége
(telefon- és telefaxszáma ,elektronikus levélcíme)
Ügyvezető: Kövesdi Péter András
Tel.: +36-23-330-156,
email:kovesdi.peter@erdmediacentrum.hu

Vezető tisztségviselők:

Irodavezető : Ország Katalin
Tel.: +36-23-523-686
email:orszag.katalin@erdmediacentrum.hu

Televízió Vezető Szerkesztő: Gárdos Attila
Tel.: +36-23-523686
email: gardos.attila@erdmediacentrum.hu

Újság Felelős Szerkesztő: Kling József
Tel.: +36-23-330-156,
email: klingjozsef@gmail.com

Rádió Vezető Szerkesztő: Urbán Szabolcs
Tel.: +36-23-520-032,
email: szabi.urban@gmail.com

Online Vezető Szerkesztő: Ba-Nyilas Hajnalka
Tel.: +36-23-520-032,
email: banyilas.hajnalka@gmail.com

Műszaki Vezető: Jeney Gergő
Tel.: +36-23-523-686
email: jeneygergo@erdtv.hu

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve,
elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
és az ügyfélfogadási rend
Ország Katalin
Tel.: +36-23-523-686
email: orszag.katalin@erdmediacentrum.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 9:00 13:00
Kedd: 9:00-13:00
Szerda: 11:00-15:45

Testületi szerv esetén a testület létszáma,összetétele,
tagjainak neve, beosztása,elérhetősége
nincsen
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése
alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó
szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai
nincsen
A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
nincsen
A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagja
nincsen
A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító alapító határozat, a költségvetési szerv alapító működési engedélye
nincsen
A közfeladatot ellátó szerv által kiadott lapok alapítójának neve
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
A közfeladatot ellátó szerv által kiadott lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
Lap neve: Érdi Újság
Főszerkesztő: Kövesdi Péter
email: kovesdi.peter@erdmediacentrum.hu
Kiadja: Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft.,
2030 Érd, Budai út 16-18. ingyenes hetilap
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai
Felettes szerv: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

1146 Budapest, Hungária krt.179-187. (BKT Székház)
levélcím: 1590 Budapest, Pf. 225/1 tel: +36 1 885 6000,
honlap: https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/cegbirosagi-callcenter

Felügyletei szerv: NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25
levélcím: 1525. Pf. 75 e-mail: info@nmhh.hu ,
tel: (06 1) 457 7100, honlap: www.nmhh.hu