ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA <

>

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez
I. Szervezeti, személyzeti adatok
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft.
székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma: 2030 Érd, Budai út 16-18.
elektronikus levélcíme: hirigazgatosag@erdmediacentrum.hu
honlapja: www.erdmost.hu
ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

2030 Érd, Mária utca 1

Tel.: +36-23-523-686

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai: Szervezeti felépítés diagram
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma ,elektronikus levélcíme) Ügyvezető: Kövesdi Péter András Tel.: +36-23-330-156, email: kovesdi.peter@erdmediacentrum.hu
Vezető tisztségviselők:

Irodavezető : Ország Katalin

Tel.: +36-23-523-686 email:orszag.katalin@erdmediacentrum.hu

Televízió

Vezető Szerkesztő:

Gárdos Attila

Tel.: +36-23-523-686 email: gardos.attila@erdmediacentrum.hu

Újság

Felelős Szerkesztő:

Kling József

Tel.: +36-23-330-156, email: klingjozsef@gmail.com

Rádió Vezető Szerkesztő

Online Vezető Szerkesztő:

Ba-Nyilas Hajnalka

Tel.: +36-23-330-156, email: banyilas.hajnalka@gmail.com

Műszaki Vezető:

Jeney Gergő

Tel.: +36-23-523-686 email: jeneygergo@erdtv.hu

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Ország Katalin Tel.: +36-23-523-686 email: orszag.katalin@erdmediacentrum.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő: 9:00-13:00 Kedd: 9:00-13:00 Szerda: 11:00-15:45

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma,összetétele, tagjainak neve, beosztása,elérhetősége nincsen
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai nincsen
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke nincsen
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagja nincsen
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító alapító határozat, a költségvetési szerv alapító működési engedélye nincsen
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Lap neve: Érdi Újság

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Főszerkesztő: Kövesdi Péter

email: kovesdi.peter@erdmediacentrum.hu

Kiadja:

Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft., 2030 Érd, Budai út 16-18.

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Felettes szerv:

Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága 1146 Budapest, Hungária krt.179-187. (BKT Székház) levélcím:

1590 Budapest, Pf. 225/1

tel: +36 1 885 6000,

honlap: https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/cegbirosagi-callcenter

Felügyletei szerv:

NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25 levélcím: 1525. Pf. 75 e-mail: info@nmhh.hu ,

tel: (06 1) 457 7100, honlap: www.nmhh.hu