kozgyules4_210930

Csütörtökön közgyűlés

2021. november 25-én (csütörtökön) 10:00 órakor tartja rendes közgyűlését Érd Megyei Jogú Város. A képviselők 34 napirendi pontot tárgyalnak.

A közgyűlés a következő napirendi pontokat tárgyalja:

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

2. Tájékoztató az érdi köznevelési intézmények – iskolák – 2020/2021. tanévben végzett munkájáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Rigó Katalin, az Érdi Tankerületi Központ igazgatója és Pergel Antal, az Érdi Szakképzési Centrum főigazgatója

 

3. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

4. Javaslat a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

5. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

6. Javaslat a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

7. Javaslat a BUDAVIDÉK Kereskedelmi és Vagyonhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság által benyújtott telepítési tanulmányterv elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

8. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet teljes felülvizsgálata kidolgozására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

9. Javaslat közterület elnevezésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

10. Javaslat az Érdi Sport Kft. 2020. július 1 – 2021. június 30-ig tartó üzleti évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

11. Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2020/21. év második félévi üzleti tervének módosítására és a 2021/22. év első félévi üzleti tervének elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

12. Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztására (későbbi postázás)

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

13. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Klímavédelmi Stratégiájának az elfogadására 

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

14. Javaslat a ,,PM_ONKORMUT_2018/135 sz. „Érd, Tárnoki út két szakaszának marással kombinált burkolat javítása” tárgyban történő célokmány elfogadására (későbbi postázás)

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

15. Javaslat pályázat benyújtására a „Bölcsődei fejlesztési program (3. sz. módosítása)” című pályázati felhívásra

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

16. Javaslat a LIFE+ “Természet és a biológiai sokféleség” című pályázati felhíváson történő részvételre, és a szükséges önerő biztosítására (későbbi postázás)

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

17. Javaslat a 191/2021. (IX. 30.) számú közgyűlési határozat visszavonására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

18. Javaslat a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal történő támogatási szerződés megkötésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

19. Javaslat a Poly-Art Alapítvány részére történő alapítványi forrás átadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

20. Javaslat a köztemetőre vonatkozó 2021. évi temetői díjak felülvizsgálatára

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

21. Javaslat Bar-Hegedűs Anita egyéni vállalkozó 22716 helyrajzi számú önkormányzati ingatlannal kapcsolatos, szerződés átruházásra vonatkozó kérelmének elbírálására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

22. Javaslat az érdi 5. számú alapellátási házi gyermekorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

23. Javaslat a Pöttöm Sziget Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázat elbírálására (későbbi postázás)

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

24. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Érdi Kincses Óvoda és az Érdi Szivárvány Óvoda 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó beszámolójának elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

25. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Érdi Kincses Óvoda és az Érdi Szivárvány Óvoda 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

26. Javaslat szolgáltatási szerződés megkötésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalan személyek átmeneti ellátásának biztosítására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

27. Javaslat a Tárnok Nagyközséggel kötött jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló szolgáltatási szerződés módosítására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

28. Javaslat a Szociális Gondozó Központ 2020. évi szakmai munkájának értékelésére

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

29. Javaslat a háziorvosi körzetek felülvizsgálatának kezdeményezésére

Előadó: Simó Károly települési képviselő

 

30. Javaslat a Velencei úton végzett közterületi munkák kapcsán szükséges intézkedésekre

Előadó: Simó Károly települési képviselő

 

31. Egyebek

 

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

 

32. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

33. Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság új felügyelőbizottsági tagjának megválasztására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

34. Tájékoztató vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás eredményéről (későbbi postázás)

Előadó: dr. Asztalos Éva, a Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke

További cikkeink

Ritka dolog, hogy a város polgármesterétől veheti át egy édesapa a lánya születési anyakönyvi kivonatát - igaz, az sem túl gyakori, hogy a pici egy

További cikkeink

Facebook

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on reddit
Reddit
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email