Állás: Intézményi Gondnokság gazdasági vezető

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Érd MJV Intézményi Gondnokság pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében gazdasági vezető ( magasabb vezető ) munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. §-ban meghatározott feladatok ellátása az önállóan működő és gazdálkodó Intézményi Gondnokság, valamint a hozzá rendelt önállóan működő intézmények vonatkozásában.

Betöltendő állás szakmacsoportja: gazdasági

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Gazdálkodás/logisztikai/pénzügyi

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.);

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Érd

Álláshirdető szervezet bemutatása: A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan. A magasabb vezetői megbízással egyidejűleg létesülő közalkalmazotti jogviszony esetén 3 hónapos próbaidő kerül kikötésre. Vezetői munkakör időtartama: határozott időre, 5 évre szól. A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Biró László intézményvezető nyújt a 06-23-521-161- es telefonszámon.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázatot és mellékleteit e-úton, a szemelyzeti@erd.hu címre, Dr. Csőzik László polgármester részére címezve kell megküldeni 14/ERD-423-15/2024.

Feltételek, előnyök:

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
– Büntetlen előélet
– Cselekvőképesség
– Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
– Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, illetve bevándorolt vagy letelepedett

Elvárt végzettség/képesítés:
– Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt végzettség/szakképzettség, 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
– 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt végzettség/szakképzettség
– 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (2) bek.
– szakirányú végzettségnek megfelelő munkakörben legalább 3 éves szakmai tapasztalat,
– magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízást az kaphat, aki az intézményi munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:
– költségvetési intézményi gazdálkodásban szerzett legalább 3 év szakmai tapasztalat,
– KGR rendszer ismerete
– Forrás program ismerete

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
– motivációs levél
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
– A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
– Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
– Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
– szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása
– végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
– A könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító igazolvány másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.12. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A beosztás betöltéséről a 2011. évi CXCV. törvény 9.§ d) pontja alapján Érd MVJ Polgármestere dönt. A pályázókat a döntést megelőzően a Kjt. 20/A. § (6) bek.- nek megfelelően létrehozott legalább 3 fős bizottság hallgatja meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.05.19. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.erd.hu, Érdi Újság

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.05.20.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.04.24.

Kapcsolódó cikkeink

További cikkeink