Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az Idősek Otthonában élő ellátottak gondozása/ápolása a szakmai irányelvek alapján.
(Szakképesítési követelmény: az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete alapján.)

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

FEOR besorolás: 3513 Szociális gondozó, szakgondozó

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Munkaidőkeretben végzett munka

Munkavégzés helye: Érd

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint az e törvény végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet az irányadó. Munkába járás költségtérítése a 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet szerint, valamint a „cafeteria” és munkaruha juttatás a fenntartó Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 17/2008. (III.28.) rendelete alapján.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  • Büntetlen előélet
  • Cselekvőképesség
  • Erkölcsi bizonyítvány
  • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, illetve bevándorolt vagy letelepedett

Elvárt végzettség/képesítés:
Befejezett 8. osztály, alap- és középfokú részszakképesítések, felnőttképzési szakmai végzettség, speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, vagy részszakma (középfokú szakképzettség), Idősek és fogyatékos felnőttek gondozása, szociális gondozó ápoló, általános ápoló és asszisztens.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  • motivációs levél
  •  A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
  • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
  • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
  • Eddigi munkaviszonyokról szóló igazolás

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.07.17. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázat benyújtható elektronikus úton Bános Beatrix részére a munkaugy@szocgond.hu e-mail címre. Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázatok elbírálása folyamatos.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.07.19. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Szociális Gondozó Központ honlapja, Érdi Újság, Érd.hu, ÉrdMost.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.07.22.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.06.22.