Állás: belső ellenőrzési osztályvezető

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében belső ellenőrzési osztályvezető munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): 370/2011. (XII.31.) Korm. rend. 22. §-ban felsorolt feladatok ellátása

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra,Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Érd

Álláshirdető szervezet bemutatása: A vezetői kinevezésre a Kttv. 129. § (2 )-(3) bekezdésiben foglaltak az irányadók. A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A jogállásra, az ill. megállapítására és a juttatásokra a Kttv., valamint ÉMJV Polg. Hiv. Közszolg. Szabályzata az irányadó. Pályázathoz csatolni kell: pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy Kttv. 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn. Kinev. feltétele a Kttv. 42. § (1) bek. szerinti 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi biz. Próbaidőre a Kttv. 46. §- ban foglaltak az irányadók. Pályázatok benyújtása e-úton: szemelyzeti@erd.hu  mail címre,tárgyban feltüntetve 14/ERD-423-10/2024. ikt.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
– Büntetlen előélet
– Cselekvőképesség
– Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:
Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. pont Az I. besorolási osztályhoz előírt végzettség

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
– A pályázó szerepeljen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartásban.
– 370/2011. (XII.31. ) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésében előírt legalább 5 éves szakmai gyakorlat.
– Felhasználói szintű MS Office irodai alkalmazások
– Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:
– Önkormányzati költségvetési szervnél szerzett vezetői tapasztalat A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
– végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
– motivációs levél
– fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
– Adatkezelési nyilatkozat

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.03.27. 00:00

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.04.07. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.erd.hu, Érdi Újság

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.04.08.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.03.16.

Kapcsolódó cikkeink

További cikkeink