Állás: óvodai dajka (Érdi Kincses Óvoda)

Érdi Kincses Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodai dajka munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony             

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Edit utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Nevelő-oktató munkát segítő gondozási és nevelési feladatok ellátása valamint az intézmény helyiségeinek takarítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő köznevelési intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 35/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelete alapján éves caffeteria-juttatás az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés,

•         büntetlen előélet,

•         magyar állampolgárság

•         cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         óvodai dajka képesítés megléte,

Elvárt kompetenciák:

•         precíz pontos munkavégzés,

•         kommunikációs készség,

•         megbízhatóság,

•         együttműködési készség,

•         gyermekközpontúság,

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Kiváló szintű precíz pontos munkavégzés

•         Kiváló szintű szakmai tudás

•         Kiváló szintű kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Három hónapnál nem régebbi közalkalmazottaknak szóló erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okiratok másolatai,fényképes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Érdi Kincses Óvoda címére történő megküldésével (2030 Érd, Edit utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 313/2021 , valamint a munkakör megnevezését: óvodai dajka.

vagy

•         Elektronikus úton Lehóczki Anna Elvira részére a kincses@erd.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: , Pest megye, , . .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Intézményvezető döntése alapján

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Érdi Újság

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.erd.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.