betoro_bunozo_tolvaj

Érd alvóváros a bűnözés terén

betoro_bunozo_tolvaj

Érd alvóváros a bűnözés terén

A csalások száma nőtt, az erőszakos bűncselekményeké csökkent.

Érdfm 101.3 – Hallgasd bárhol! Bármikor!

HIRDETÉS

Városunk területén 2023-ban 1066 bűncselekményt jelentettek be. Ez 14,6 %-os növekedést jelent az előző évihez képest, viszont, ha a közbiztonságot a közterületen elkövetett bűncselekményekben mérjük, akkor örömteli a csökkenés, csaknem 10 % (259 eset az előző évi 286-hoz képest).

Ez derül ki az Érdi Rendőrkapitányság 2023. évben elvégzett munkájáról szóló jelentésből.

A biztonságérzet relatív fogalom, általában azt értjük alatta, hogy sétálhatunk-e a város utcáin anélkül, hogy bántódásunk esne. És íme, végre egyszer pozitív kontextusban említhetjük, hogy Érd alvóváros, mivelhogy például egy olyan kiemelten kezelt bűncselekmény is, mint a rablás, harmadával csökkent (3-ról 2-re), a testi sértések száma 42-ről 30-ra esett vissza, súlyos testi sértésből 11-gyel történt kevesebb, mint 2022-ben. A garázdaságok száma közel azonos maradt (31 illetve 30 eset).

Alvóvárosunk utcáit drogbandák hatalmi harcai sem verik fel, a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményeket (visszaélés, terjesztés, kábítószer-kereskedelem) tekintve Érd a földkerekség legtisztább városa, ahol 2022-ben kettő, 2023-ban mindössze egy drogokhoz köthető bűncselekmény történt. Itt tehát – vélhetően – mind a fogyasztók, mind a terjesztők csendben elvannak valahol.

Ami a vagyon elleni támadásokat illeti, a lopások száma tovább csökkent, csaknem 11%-kal (238-ról 212-re), ezen belül a lakásbetörések száma a felére apadt (58-ról 28- ra). Kifosztásban tartjuk az évi egyet, zsarolásból viszont tavaly 6 esetet jelentettek, ami a korábbi 0-hoz képest sok. Nőtt a gépjárműfeltörések (5-ről 6-ra), valamint a rongálások száma is (39-ről 47-re). A szintén kiemelt bűncselekménynek számító kiskorú veszélyeztetését kimerítő esetek száma is megduplázódott: 4-ről 8-ra.

A fontosabb bűncselekmények közé tartozik a segítségnyújtás elmulasztása, ebből a korábbi 7 helyett 1 volt. Ami viszont nyugtalanító, az az életterünkbe a virtuális csatornákon betörők eredményessége: a 2022. évi 137 elkövetéssel szemben 2023-ban 234 ilyen eset történt, ami csaknem 71%-os emelkedést jelent. A csalók az információs rendszerek felhasználásával rövidítik meg gyanútlan áldozataikat. Hozzáférve a sértett bankszámlájához, arról kisebb-nagyobb összegeket utalnak több, sok esetben külföldi számlákra. Ha nem sikerül időben zárolni az illető számláját, akkor akár jelentős is lehet a veszteség.

Ha ez az esetszám az érintett számára megrázó is, egy csaknem 80 ezres városra és egész évre vetítve elmondható, hogy Érd biztonságos város. Még úgy is, hogy a nyomozás eredményességi mutatói némiképpen romlottak.

2022-ben az eredményes nyomozások aránya csaknem 64% volt, ehhez viszonyítva a tavalyi évben visszaesés mutatkozott (45.2 %), elsősorban az online csalások felderítési nehézségei miatt.

A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények felderítésének aránya 69%, ami 10%-os csökkenést mutat 2022-höz képest. Ezek közt a kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozása 42%-ban volt eredményes (2022-ben 52,5 %-ban).

Statisztikában járatlannak nehéz értelmezni, hogy például a rablás-kifosztás eredményessége 50%-os volt, hisz mindössze 3 esetről beszélünk. Mert hát ugye felderítésben mit jelent a fél siker?

Az Érdi Rendőrkapitányság eljárásaiban regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények közül a testi sértések felderítése 87,85%, a garázdaságoké 79,2%, a segítségnyújtást elmulasztók 60%-át kapták el. A csalók 69%-a azonban röhög a markába.

Az online csalások (adathalászat, téves tranzakciós csalás, „romantikus” csalás) áttekintése nyomán sikerült közelebb jutni ezen bűncselekmények módszereinek, elkövetési-, áldozati magatartásainak megértéséhez, és beépíteni a prevenciós tevékenységbe. Ennek fontos része, amit tevékenységével médiacentrumunk is támogat: bármilyen ezzel kapcsolatos hír és tájékoztatás azonnal megjelenik az Érdi Újságban és az ÉrdMoston.

Amit leggyakrabban érzünk a saját bőrünkön, az a közlekedéssel kapcsolatos szabálysértések, valamint a közlekedési balesetek száma. Az előbbit illetően a 171 esetben „engedélyhez kötött gépjármű vezetésével kapcsolatos szabálysértésen” kapott elkövetők közül 24-et sikerült gyorsított bíróság elé állítással az Érdi Járásbíróság elé vinni, amely büntetésként összesen 4.3 millió Ft pénzbírságot szabott ki, és 246 hónapra rúg az összes járművezetéstől való eltiltás, mint intézkedési szankció.

Az Érdi Rendőrkapitányság illetékességi területén, tehát hét településen (Érd, Törökbálint, Diósd, Százhalombatta, Tárnok, Sóskút, Pusztazámor) 2023-ban összesen 76 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt. Ez 42,4 %-os csökkenést jelent a 2022 évi 132- höz képest. 163 esetben az anyagi kár mellett személyi sérülés nem történt 2023-ban.

2024-re a rendőrkapitányság heti több közlekedési ellenőrzést és sebességmérést tervezett – ezek eredményességéről egy év múlva tudunk beszámolni -, a közlekedési balesetek egyik fő oka ugyanis a sebességtúllépés. Olyan baleset, amelyben az ittas vezetés okozott személyi sérülést, 2023-ban csupán 3 volt. Az elsődleges baleseti okok között a rendőrségi statisztika első helyén az elsőbbségi jog meg nem adása áll, ezt követi a kanyarodási, az előzési és a követési szabályok be nem tartása, valamint a már említett gyorshajtás.

A közmeghallgatásokon is gyakran kért műszeres sebességellenőrzések számát az érdi rendőrség évi 2500 órára növelte, ami 683 órával több a 2022-eshez képest. A sebességtúllépések kapcsán kiszabott helyszíni bírság a közel 5 millióról összesen csaknem 7,5 millióra nőtt, a helyszíni közigazgatási bírság pedig 84 esetben kiszabott 2,7 millióról 226 esetben kirótt 8.1 millióra emelkedett.

A notórius alkoholfogyasztó vezetőket 2023-ban összesen 2182 esetben próbálták nyakon csípni, és 109 esetben jelzett is a szonda (5%). A megengedett legnagyobb sebességet túllépőkkel szemben 226 esetben történt intézkedés (2022-ben 84 alkalommal). A biztonsági öv használatát elmulasztókat 1424 esetben (2022-ben 168 esetben) sújtották bírsággal.

Ami az eredményességi mutatókat illeti, hozzá kell tenni, hogy munkaerőben az Érdi Rendőrkapitányság sem bővelkedik. Az állomány létszáma 57 fő, és ha az adminisztratív feladatokat ellátókat leszámítjuk, a ténylegesen közterületi szolgálatot ellátóknak (szolgálatparancsnok, körzeti megbízott és járőr) fejenként 2714 lakos biztonságára kell ügyelniük. A közterületi szolgálati létszám 12,6 %-kal, a közterületen töltött óraszám 10,8 %-kal csökkent. Az állományt az „illegális migrációval összefüggő rendőri feladatok” is igénybe veszik: 2022-ben, majd 2023.  szeptemberéig a megye ellenőrzési, kísérési és őrzési feladatok végrehajtására havonta átlagosan 5-6 alkalommal kért ki embert.

A jelentés összességében azt állapítja meg, hogy a 2022-es évhez viszonyítva kisebb létszámmal és kevesebb közterületi jelenléttel a közrend és közbiztonság, illetve a közlekedés biztonsága nem szenvedett csorbát. Érd területén a 24 órás rendőri jelenlét biztosított, általában napszakonként 2 fő szolgálatra vezénylésével.

További cikkeink

További cikkeink

Facebook

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Telegram
WhatsApp
Email