Állás: Óvodapedagógus

A Kincses Óvoda és tagóvodái pályázatot hirdet köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében óvodapedagógus munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A 3-7 éves gyermekek nevelése-oktatása, minden olyan feladat, melyet a Köznevelési törvény az intézményi dokumentumok és a munkaköri leírás a munkakörre előír.

Betöltendő állás szakmacsoportja: oktatás

FEOR besorolás: 2432 Csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus

Betöltendő   állás   munkakörének   szakterülete   (munkakörcsalád):  Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya: Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Érd

Álláshirdető szervezet bemutatása: Az intézmény és tagóvodáinak bemutatása a www.kincsesovoda.hu honlapon található.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Az illetmény és a juttatások megállapításának szabályait a Púétv 2023.évi LII törvény valamint a 401/2023 Puétv. Vhr tartalmazza. A pályázatok benyújtásának módja: -Postai úton, az Érdi Kincses Óvoda címére történő megküldésével (2030 Érd, Edit utca 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens. Elektronikus úton Lehóczki Anna Elvira részére a kincses@erd.hu E-mail címen keresztül.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
–    Büntetlen előélet
–    Cselekvőképesség
–    Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, illetve bevándorolt vagy letelepedett

Elvárt végzettség/képesítés: Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, m.n.s., Óvodapedagógus

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 0 Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 0 Egyéb pályázati feltétel meghatározása: óvodapedagógus diploma

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő informatikai kompetenciák:
–    Szövegszerkesztő (pl. Word) – Alapszint
–    Táblázatkezelő (pl. Excel) – Alapszint

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
–    Probléma-megoldó készség (alap)
–    Kommunikációs készség (alap)
–    Konfliktus-kezelés (alap)
–    Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)
–    Határidők betartása (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
–    motivációs levél
–    Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
–    Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
–    végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.21. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázók,
lehetőséget kapnak a szóbeli meghallgatásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.06.28. 00:00

A  pályázati  kiírás  további  közzétételének  helye:  Érdi  újság,  Érd  MJV  honlapja, www.kincsesovoda.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.07.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.05.24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 65208
Intézményi iktatószám: 249/2024

Kapcsolódó cikkeink

További cikkeink

Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium pályázatot hirdet az alábbi álláshelyekre: részmunkaidős iskolatitkár.