Betöltendő állás szakmacsoportja: oktatás

Betöltendő állás  munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya: Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Érd

Álláshirdető szervezet bemutatása: Az intézmény és tagóvodáinak bemutatása a www.kincsesovoda.hu  honlapon található.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Az illetmény és a juttatások megállapításának szabályait a Púétv 2023.évi LII törvény valamint a 401/2023 Puétv. Vhr tartalmazza. A pályázatok benyújtásának módja: -Postai úton, az Érdi Kincses Óvoda címére történő megküldésével (2030 Érd, Edit utca 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens. Elektronikus úton Lehóczki Anna Elvira részére a kincses@erd.hu E-mail címen keresztül.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
–  Büntetlen előélet
–  Cselekvőképesség
–  Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, illetve bevándorolt vagy letelepedett

Elvárt végzettség/képesítés:
–  Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, tovább nem bontható, óvodapedagógus

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 0

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
–  óvodapedagógus diploma

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő informatikai kompetenciák:
–    Szövegszerkesztő (pl. Word) – Alapszint
–    Táblázatkezelő (pl. Excel) – Alapszint

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
–    Probléma-megoldó készség (alap)
–    Kommunikációs készség (alap)
–    Konfliktus-kezelés (alap)
–    Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)
–    Határidők betartása (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
–    motivációs levél
–    Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
–    Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
–    végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.31. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázók, lehetőséget kapnak a szóbeli meghallgatásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.06.14. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.kincsesovoda.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.09.02.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.04.25.