Állás: családsegítő

A Szociális Gondozó Központ - Érd a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szociális Gondozó Központ - Érd Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, Érd közigazgatási területe

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő egyének, családok és közösségi csoportok segítése a társadalmi integráció érdekében. A szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokról és szolgáltatásokról, valamint azok igénybevételének formáiról megfelelő tájékoztatás biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint az e törvény végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet az irányadó.

Munkába járás költségtérítése a 39/2010.(II.26) Korm. rendelet szerint, valamint cafetéria és munkaruha juttatás a fenntartó, Érd Megyei Jogú Város önkormányzatának 17/2008. (III.28) rendelete alapján.

Pályázati feltételek:

Főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség, közösségi szociális munkás vagy felsőfokú egészségügyi végzettség mentálhigiénés végzettséggel, viselkedéselemző, pszichológus, bővebben a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. melléklete alapján,

Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett, büntetlen előélet,

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (amely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű és nem áll a Kjt.-ben meghatározott cselekmények miatt büntetőeljárás hatálya alatt),

Cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat, erkölcsi bizonyítvány, hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

Nyilatkozat, amely szerint a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.04.18.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Barkóczy Pamela részére a munkaugy@szocgond.hu e-mail címen keresztül 323/2024/M azonosító szám és családsegítő munkakör megjelölésével.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálása folyamatos, kérjük ne várjon a pályázati határidő végéig. Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.04.19

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

Szociális Gondozó Központ honlapja, Érdi Újság, Érdi honlap, ÉrdMost.hu, https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/.

Kapcsolódó cikkeink

További cikkeink