Állás: Köznevelési ügyintéző

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében köznevelési ügyintéző munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az önkormányzat köznevelési feladatköréhez tartozó döntések előkészítése és végrehajtása, az önkormányzat fenntartása alatt működő óvodák fenntartói feladatai, kapcsolattartás az önkormányzat fenntartása alatt működő óvodák vezetőivel, a köznevelési feladatot ellátó társadalmi és civil szervezetekkel.

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, általános, teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Érd

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítésfeltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A jogállásra, az ill. megállapítására és a juttatásokra a Kttv., valamint ÉMJV Polg. Hiv. Közszolg. Szabályzata az irányadó.

Pályázathoz csatolni kell: pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy Kttv. 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn. Kinev. feltétele a Kttv. 42. § (1) bek. szerinti 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi biz. Próbaidőre a Kttv. 46. §-ban foglaltak az irányadók.

Pályázatok benyújtása e-úton: szemelyzeti@erd.hu mail címre, tárgyban feltüntetve: 14/ERD-423-9/2024. ikt.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
– Büntetlen előélet
– Cselekvőképesség
– Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:
– Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), egyéb végzettség, 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 17. pont I. besorolási osztályhoz előírt végzettség

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 55457

Intézményi iktatószám: 14/ERD-423-9/2024

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés: –

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:
– önkormányzati kulturális feladatokkal kapcsolatos munkatapasztalat
– közigazgatási szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
– motivációs levél
– fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
– Adatkezelési nyilatkozat
– végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.03.17. 00:00

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.03.24. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: ww.erd.hu, Érdi Újság

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.03.25.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.03.04.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Kapcsolódó cikkeink

További cikkeink