Állás: költségvetési ügyintéző (Érd MJV Polgármesteri Hivatala)

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében költségvetési ügyintéző munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):
– pénzügyi, számviteli nyilvántartások vezetése;
– beérkező számla kontírozási feladatok,
– pályázati elszámolási feladatok,
– kapcsolattartás társirodákkal.

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Gazdálkodás/logisztikai/pénzügyi

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: határozatlan, 40 óra, általános, teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Érd

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A jogállásra, az ill. megállapítására és a juttatásokra Kttv., valamint ÉMJV Polg.Hiv. Közszolg. szabályzata az irányadó. Pályázathoz csatolni kell: pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a Kttv. 84-85. § -ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn. Kinev. feltétele a Kttv. 42.§ (1) bek. szerinti 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi biz. Próbaidőre a Kttv. 46. §-ban foglaltak az irányadók. Pályázatok benyújtása e-úton: szemelyzeti@erd.hu mail címre, tárgyban feltüntetve 14/ERD-189-29/2023. ikt. számot.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
– Büntetlen előélet
– Cselekvőképesség
– Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés: Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),Egyéb végzettség, 29/2012. (III.7.) Korm. rend. 1. melléklet 19. pontja szerinti I. besorolásiosztályban előírt végzettség

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:
– pályázati elszámolás területén szerzett szakmai tapasztalat,
– informatikai ismeretek,
– mérlegképes könyvelői szakképesítés államháztartási szakon,
– Forrás Net integrált pénzügyi rendszer,
– közigazgatási alapvizsga, és/vagy szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
– motivációs levél,
– fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján,
– hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről,
– végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.12.08. 00:00

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.12.14. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.erd.hu , Érdi Újság, facebook- Érd MJV Önk.

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.12.15.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.11.24.

Kapcsolódó cikkeink

További cikkeink