határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, Érd közigazgatási területe.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Szociális Gondozó Központ épületein és a hozzájuk tartozó udvarokon általános karbantartási feladatok, hibamegelőző, hibaelhárító és állagmegóvó munkák végzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Munkába járás költségtérítése a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szerint, valamint cafeteria-juttatás és munkaruha-juttatás a fenntartó, Érd Megyei Jogú Város 17/2008. (III.28.) rendelete szerint.

Pályázati feltételek:

Szakmunkás végzettség,

Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat, erkölcsi bizonyítvány, hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.
  • Nyilatkozat, amely szerint a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. november 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Barkóczy Pamela részére a munkaugy@szocgond.hu e-mail címen keresztül vagy postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ – Érd címére történő megküldésével (2036 Érd-Érdligeti posta, Pf. 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 282/2023/M, valamint a munkakör megnevezését: karbantartó.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálása folyamatos, kérjük ne várjon a pályázati határidő végéig. Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Érdi Újság

Érdi honlap

www.erdmost.hu

kozszolgallas.ksz.gov.hu/