Állás: óvodapedagógus (Érdi Kincses Óvoda és tagóvodái)

Az Érdi Kincses Óvoda és tagóvodái pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében óvodapedagógus munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A 3-7 éves gyermekek nevelése-oktatása, minden olyan feladat, melyet a Köznevelési törvény az intézményi dokumentumok és a munkaköri leírás a munkakörre előír.

Betöltendő állás szakmacsoportja: oktatás

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Érd

Álláshirdető szervezet bemutatása: Az intézmény és tagóvodáinak bemutatása a www.kincsesovoda.hu honlapon található.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Az illetmény és juttatások megállapításának szabályait a Kjt., valamint Érd MJV 35/2013 (XI.7) önkormányzati rendelete tartalmazza.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Érdi Kincses Óvoda címére történő megküldésével (2030 Érd, Edit utca 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

Elektronikus úton Lehóczki Anna Elvira részére a kincses@erd.hu E-mail címen keresztül

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, illetve bevándorolt vagy letelepedett

Elvárt végzettség/képesítés: 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Óvodapedagógusok képzése, Óvodapedagógus

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő informatikai kompetenciák:

 • Szövegszerkesztő (pl. Word) – Alapszint
 • Táblázatkezelő (pl. Excel) – Alapszint

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Probléma-megoldó készség (alap)
 • Kommunikációs készség (alap)
 • Konfliktus-kezelés (alap)
 • Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)
 • Határidők betartása (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • Motivációs levél
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.11.30. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázók lehetőséget kapnak a szóbeli meghallgatásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.12.08. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Érdi újság, Érd MJV honlapja, www.kincsesovoda.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.12.11.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.11.13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Kapcsolódó cikkeink

További cikkeink