Hirdetmény: ingatlan hasznosítása (Érd, Nyírfa utca 11.)

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012.(III.27.) önkormányzati rendelet 26.§-a alapján pályázatot ír ki az önkormányzat tulajdonában lévő Érd, Nyírfa utca 11. szám alatti, 7345 helyrajzi számú ingatlan egy részének (20 m²) hasznosítására.

Az ingatlan a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) szerint Lke-2 jelű kertvárosias lakóterület besorolású, melyre a HÉSZ 29. § (2) bekezdése szerint az alábbi előírások vonatkoznak:

„29.§ (2) A kertvárosias lakóterület övezetében elhelyezhető épület- a lakó rendeltetésen kívül

  1. a) hitéleti,
  2. b) nevelési, oktatási,
  3. c) egészségügyi, szociális

              rendeltetést is tartalmazhat”

A kiíró által meghatározott minimális bérleti díj:

A bérleti díj40.800,- Ft + ÁFA/hó

A kaució összege: bruttó 81.600,- Ft, melyet a bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni az Önkormányzat 11784009-15731254 számú számlájára.

További információkat itt kaphatnak az érdeklődők.

Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Osztály, telefonszám: +36/ 23/522-362, +36/23/522-397

 

Kapcsolódó cikkeink

További cikkeink