Címkék: hirdetmény

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012.(III.27.) önkormányzati rendelet 26.§-a alapján, pályázatot ír ki az önkormányzat tulajdonában lévő Érd, Temes utca 2. szám alatti,  21017/A/1, hrsz-ú, (1. számú, 45,58 m²) 21017/A/2 hrsz-ú (2. számú, 19,09 m²) és a  21017/A/3 hrsz-ú (3. számú, 29,12 m²) üzlethelyiség megnevezésű ingatlanok együttes hasznosítására.
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetést,- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a alapján -, a szülő, törvényes képviselő kérelmére a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott évközi szünet munkanapjain biztosítja a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága, az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet 26. § (3) bekezdés b) pontja alapján, értékesítésre jelöli ki az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonát képező MYM-727 forgalmi rendszámú OPEL gyártmányú Astra Sports Tourer 1.6 T típusú – az alábbi táblázatban részletesen körülírt - személygépkocsit.
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012.(III.27.) önkormányzati rendelet 26.§-a alapján pályázatot ír ki az önkormányzat tulajdonában lévő Érd, Temes utca 2. szám alatti, 21017/A/3 helyrajzi számú ingatlan hasznosítására.
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012.(III.27.) önkormányzati rendelet 26.§-a alapján pályázatot ír ki az önkormányzat tulajdonában lévő Érd, Nyírfa utca 11. szám alatti, 7345 helyrajzi számú ingatlan egy részének (20 m²) hasznosítására.
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012.(III.27.) önkormányzati rendelet 26.§-a alapján pályázatot ír ki az önkormányzat tulajdonában lévő Érd, Nyírfa utca 11. szám alatti, 7345 helyrajzi számú ingatlan egy részének (20 m²) hasznosítására.