22_03_29_erdmost_nincskep

Szűkösen, de futja

Érd idén sem dúskál sem a saját, sem az állami forrásokban. Ahogy Csőzik László fogalmazott a több órás költségvetési vitát követően: a város tud fejlődni, előre lépni, de hatalmas fegyelemmel, türelemmel és alázattal kell végezni a városüzemeltetést és -gazdálkodást.

Érd önkormányzatának bevételi főösszege idén 35,185 milliárd forint, ebből körülbelül 17 milliárd forint megy el az alapvető működésre.  Ez az összeg – mint Csőzik László polgármester az ülést követően adott interjújában rámutatott – kevés ahhoz, hogy úgy lehessen gazdálkodni belőle, hogy az itt élők azt érezzék: a város kiszámíthatóan, saját forrásból és nagy léptékben halad előre.

„A mai forrásínséges időszakban azt kell mondanom: ez édeskevés ahhoz, hogy a céljainkat megvalósítsuk, ahhoz, amilyen választási ígéretekkel indultunk. Aki figyeli a napi politikát, tudja, mi történt: rengeteg forrást vontak el Érdtől is – tették ezt a járvány, illetve amiatt, hogy nem vagyunk fideszes önkormányzat. Minket büntettek, a fideszes önkormányzatokat pedig kompenzálták – az ő bevételkieséseiket a kormány 2020 karácsonyán elintézte, és szavatolta számukra a túlélés lehetőségét. Mi 2020 elejétől úgy működünk, mint az a futó olimpikon, aki kvalifikálta magát egy tízezer méteres távra, de a rajtállomást kilökték a lába alól, kétszer lábon lőtték, a közönség pedig fújjol és hergeli, miért nem képes úgy futni, ahogy normál esetben kellene. Ahogy számolom, az elmúlt években hárommilliárd forint esett ki a város kasszájából, és el lehet képzelni, hogy ezt milyen értelmes célokra költhettük volna. A fideszes kormányzat ugyanis a korábbi fideszes városvezetésnek minden évben adott hétszázmillió forintot, néha többet is, szabadon felhasználható forrásként, ráadásul korábban nem voltak olyan jellegű elvonások, mint most. Az a csekély normatívatöbblet, amit megkaptunk az infláció miatt, sajnos, nem sok mindenre elegendő” – jegyezte meg a városvezető, hangsúlyozva: gondoskodni kell a közszférában dolgozók fizetésemeléséről, hiszen a bérük rendkívül alacsony volt, az energiaáremelkedés hatásának semlegesítéséről (erre nem kapott pénzt a város), az infláció pedig rekord méretű, 5-7 százalékos erre az évre vonatkozóan. Emellett munkát adnak az utak, járdák, a felszínivíz-elvezetés is.

„4,77 milliárd forint kormányzati működési támogatás mellett tudtuk elfogadni ezt a költségvetést. Ez addig hiány, amíg az állam nem tudja biztosítani ezt az összeget. Egy optimális, szerény működés számait tartalmazza a költségvetés. Érd bevételei nem fedezik az alapvető működés költségeit. Óriási a kitettségünk a magyar kormány és az EU felé. Bízom benne, hogy lesz ebben áttörés. Bízom a kormányváltás sikerében, és abban, hogy akkor végre az új kormányzat kompenzálja Érdet: kifizeti azt a pénzt, amit nem adtak oda Orbán Viktorék, és hogy meg tud változni a finanszírozás rendje” – hangsúlyozta Csőzik László, hozzátéve: bírja az ellenzéki pártok vezetőinek és a miniszterelnök-jelölt azon ígéretét, hogy azok a nagyvárosok, amelyek kárvallottjai voltak a 2010-es kormánydöntésnek, most megkaphatják az elmaradt forrásokat.

Csőzik László elmondta azt is: bár a költségvetés szűkös, alapot biztosít arra, hogy amit elkezdtek – például az útburkolási programot – folytatni tudják, ahogy a járdaépítést is. Ezek mind szerepelnek a költségvetésben. „A költségvetésnek két üzenete van: látjuk, hogy a város tud fejlődni, előre lépni, másrészt hatalmas fegyelemmel, türelemmel és alázattal kell napi szinten vinni a városüzemeltetést és –gazdálkodást” – hangsúlyozta Csőzik László, aki szerint az igazi cél az lenne, hogy a város eltartsa saját magát.

Mire futja a központi támogatásból?

Mint arról fent szó esett, a város 4,77 milliárd forint támogatást kap, 584,6 millió forinttal többet, mint az előző esztendőben – hogy mire tudja felhasználni a város ezt az összeget, az részletesen szerepel a csütörtökön elfogadott előterjesztésben.

Azért több a támogatás, mert emelkedett a minimálbér és a garantált bérminimum – ez összességében 346,6 millió forint többlettámogatást eredményezett az önkormányzatnak, és valamennyi ágazatot érintette; legnagyobb mértékben a szociális terület és az óvodai nevelési tevékenység kiadásaihoz járult hozzá.

A településüzemeltetési, közvilágítási és temetőüzemeltetési, valamint az önkormányzati hivatal működtetési kiadásainak támogatását magában foglaló keret ugyanakkor nem emelkedett jelentős összeggel, vagyis a közutak karbantartási feladatai, a zöldterület- és temető üzemeltetési feladatok jelentős részét a korábbi évekhez hasonlóan saját forrásból kell finanszíroznia az önkormányzatnak. Szintén jelentős fenntartói saját forrást igényel az önkormányzati hivatal működtetése (itt az emelkedés csupán 0,1 százalékos volt, miközben a fogyasztói árak átlagosan 7,4 százalékkal emelkedtek a tavalyi évhez képest, a minimálbér pedig 19,5 százalékkal nőtt.)

Ami örvendetes viszont, hogy csökkent a városunkra rótt szolidaritási hozzájárulás összege, ugyanakkor csökkent az egy főre jutó iparűzésiadó-erőképesség is, az adómérték kötelező egyszázalékos csökkentése és a covid járvány kedvezőtlen hatásai miatt.

Mire futja a saját bevételekből?

Ami az önkormányzat saját bevételeit illeti, a reálisan tervezhető adóbevételek is jelentősen csökkentek: a kormány elvonta a gépjárműadót, ami csaknem 300 millió forint bevételkiesést jelent idén is. A fentebb már említett iparűzésiadó-maximalizálás hatása ráadásul érzékelhető lesz abban is, hogy azok a KKV-k, amelyek annak idején nem nyújtották be az adómérséklési nyilatkozatot, és a két százalékos mértékkel megállapított adóelőleget fizették meg tavaly márciusban és szeptemberben, a tavalyi év elszámolásakor érvényesíthetik a csökkentett adómértéket – ez az önkormányzat számításai szerint szintén többszáz millió forint visszafizetési kötelezettséget eredményez majd.
A költségvetésben a reálisan tervezhető adóbevétel idén 3,699 milliárd forint.

Emelkedő juttatások

A város intézményeinél dolgozóknak jó hír, hogy változnak az önkormányzat, illetve a város intézményeinél dolgozók juttatásai: az óvodapedagógusok minősítési pótléka idén havi 40 ezer forint/fő, az egyéb óvodai dolgozók részére biztosított pótlék havi 10 ezer forint/fő, a bölcsődei egységesen havi 10 ezer forint fejenként, míg az ÉKFI dolgozói havi 55-55 ezer forintot kapnak. Cafeteriajuttatást minden intézmény minden dolgozójára egységesen bruttó évi 120 ezer forint összegben biztosít a fenntartó.

Tudni kell azt is, hogy az állami finanszírozás nem fedezi az önkormányzati dolgozók bérrendezését.

Ellenzéki ellenvetések

A költségvetés tárgyalásakor parázs vita alakult ki a városvezetés és az ellenzéki képviselők között. Simó Károly Fidesz-KDNP frakcióvezető szerint a városvezetés részéről semmittevés, másra mutogatás, magyarázkodás jellemezte az elmúlt két évet, és a polgármester mindenkit hibáztat, épp csak az időjárást nem. Simó Károly szerint nem igaz az, hogy a kormány kivérezteti az önkormányzatokat, szerintük jelentősen több pénzből tud gazdálkodni a város most, mint az előző városvezetés utolsó két éve alatt. Az iparűzésiadó-bevétel pedig nem csökkent, hanem növekedett, az állami támogatások is időben érkeztek.

T. Mészáros András volt polgármester (Fidesz-KDNP) azt szorgalmazta, hogy mihamarább telepítsék be a gazdaságfejlesztési övezetet, mert ez jelentheti a kiutat Érd számára, nem pedig az, hogy a városvezetés a kormánnyal veszekszik. Azt ő is elismerte, hogy a normatívanövelés politikáját támogatni kell, hogy kiszámítható legyen az állami normatíva mértéke. Csőzik László a vitában elmondta: kérdéses, hogy az emberek támogatnák-e, ha ebben a kertvárosban a Duna-menti területek, szántók ipari felhasználásra kerülnének, vagy inkább az lenne a megoldás, hogy az iparűzési adó helyett a személyi jövedelemadó egy része maradjon a településeknél.

T. Mészáros András úgy vélekedett: lehet úgy fejleszteni a várost, hogy a természeti környezetet ne terheljék, ám a gazdasági bevételek növekedjenek.

A költségvetést végül több órás vita után bocsátották szavazásra. A keresetkiegészítéssel kapcsolatos előterjesztéseket egyhangúlag, magát a költségvetést tíz igen, hat nem, két tartózkodás mellett fogadta el a testület.

Egyéb döntések

A képviselők a költségvetésen kívül egyéb előterjesztések ügyében is döntöttek.  Megszavazták, hogy a Pöttöm Sziget Bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátásával Dávid Dzsenifert bízzák meg, március elsejétől 2027. február 28-ig. Döntés született arról is, hogy pályázatot írnak ki a Szivárvány Óvoda intézményvezetői beosztására.

A képviselők elfogadták az  Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és az Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti tervét, jóváhagyták a központi ügyelet, valamint a fogorvosi ügyelet 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolókat, valamint az ÉKFI beszámolóit a piac és a temető fenntartásáról és üzemeltetéséről, illetve az útfenntartási munkákról. Csőzik László polgármester hangsúlyozta: az ÉKFI gépparkja nagyon elavult, a flotta pár gépét fel kell újítani.

A testület elfogadta a közgyűlés bizottságainak tavalyi tevékenységéről szóló beszámolókat is.

További cikkeink

További cikkeink

Útjavítás, fűnyírás közműépítés – ezeket a munkákat végzik szerdán az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény munkatársai.

Facebook

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on reddit
Reddit
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email