kozgyules5_220210

Csőzik maradt, Asztalos ment

kozgyules5_220210

Csőzik maradt, Asztalos ment

A közgyűlés bizalmat szavazott Csőzik László polgármesternek, miután az Asztalos Éva vezette jogi bizottság méltatlannak ítélte a városvezetői tisztségre. Asztalost a testület leváltotta, helyére Gál Alex került, és a jogi bizottság tagjává választották a korábbi ombudsmant, Kaltenbach Jenőt.

Érdfm 101.3 – Hallgasd bárhol! Bármikor!

HIRDETÉS

Menesztették Asztalos Évát

Három napirendi pontot tárgyalt február 10-ei rendkívüli ülésén a közgyűlés. Csak az egyik napirendi pont volt nyilvános: változott három bizottság összetétele. Ennek oka, hogy a testület megfosztotta jogi bizottsági elnöki tisztségétől Asztalos Évát, aki pár hete kizártak a Szövetség Érdért frakcióból, és a döntés három grémium összetételének megváltoztatását vonta maga után.

A bizottsági tagok megválasztását parázs vita előzte meg. Lengyel Péter, a Szövetség Érdért frakció vezetője felidézte Asztalos Éva kizárásának előzményeit. Mivel Bács István nem tudott elszámolni egy, a saját cégének nyújtott 71,5 millió forintos tagi kölcsönnel a vagyonnyilatkozatában, vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményezett ellene a Szövetség Érdért frakció egyik tagja, Tetlák Örs. Az Asztalos Éva vezette jogi bizottság hónapokig húzta az eljárást, és nem zárta le megnyugtatóan: nem számoltatta el a teljes összegről Bácsot – hangsúlyozta Lengyel Péter. A Szövetség Érdért frakció ezek után a közgyűlés elé kívánta tárni az ügyet, csakhogy ezt Asztalos Éva megakadályozta, ugyanis (a jogi bizottság tagjainak megkérdezése nélkül) visszavonta a testület előterjesztését – így aztán nem volt már miről tárgyalni a közgyűlésen.

„Asztalos Éva álláspontunk szerint visszaélt az elnöki jogkörével, alkalmatlanná vált a poszt betöltésére, ezért kezdeményezzük visszahívását a testületből. Helyre kell állítani a bizottság tekintélyét is – mondta Lengyel Péter. – Ma délelőtt Asztalos Éva kicsinyes bosszúból összehívta ezt a grémiumot, csak azért, hogy még a délben kezdődő közgyűlés előtt megtámadja a polgármestert, aki ellen Simó Károly méltatlansági indítványt nyújtott be. Úgy hívta össze a bizottsági ülést, hogy tudta, több tagja egyszerűen képtelen ilyen rövid idő alatt a rendelkezésére állni, majd a csonka bizottsággal – a korábbi politikai ellenfeleivel, a fideszes tagokkal összefogva – méltatlannak bélyegezte a polgármestert. (A Csőzik László elleni méltatlansági indítvány okait és részleteit lásd alább.) Tehát Asztalos Éva, miközben Bács Istvánnal kesztyűs kézzel bánt, saját korábbi szövetségeseit – bizottsági elnöki státuszát politikai célokra felhasználva – hátba támadta” – hangsúlyozta a frakcióvezető.

Van Bács-ügy vagy nincs?

Asztalos Éva visszautasította a Bács-ügyben elhangzottakat: szerinte a jogszabályok egyértelműen alátámasztják, hogy a közgyűlésnek abban az esetben, ha a bizottság azt állapítja meg, hogy nem áll fenn az összeférhetetlenség, nem kell döntenie.  „Majdnem két és fél év után dönt úgy a polgármester úr, hogy megvonja a megbízatásomat a jogi bizottság elnöki posztjáról, ami megfelelő indokok nélkül azt a következtetést engedi számomra levonni, hogy politikai döntést kíván hozni, és szeretnék ellehetetleníteni a bizottság szakmai és jogi munkáját. Politikai leszámolásról van szó, semmi másról” – jelentette ki.

Bács István közölte: semmiféle 71,5 millió forintról nincs szó, cégének 2019-ben nem volt egy forint tagi kölcsöne sem, igaz, 2020-ban volt 33,5 millió forint, de az bekerült a vagyonnyilatkozatába. Ehhez adott még tavaly 2 millió forintot, ami összesen 35,5 millió, amivel „fillérre pontosan elszámoltam a bizottság előtt”. „A bizottságnak nem feladata, hogy elszámoltasson, ettől függetlenül beadtam a dokumentumokat. Aki innentől kezdve azt kezdi mondani, hogy 71 millió forint tagi kölcsön van a cégemben, az ellen a cég fog jó hírnév megsértése miatt eljárást kezdeményezni, és jogi elégtételt fogok venni mindenkin” – jelentette ki.

Tetlák Örs ugyanakkor az ülésen azt hangsúlyozta: a Bács István ügyvezető által leadott 2020-as céges beszámoló mellékletében szereplő 71,5 millió forint nem szerepel a képviselő vagyonnyilatkozatában. „E körülmény kellő feltárása elmaradt, annak ellenére, hogy többször felhívtuk Asztalos Éva figyelmét, hogy erre lenne lehetőség, és ragaszkodunk ahhoz, hogy e kérdésre választ kapjunk”.

Simó Károly, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője felszólalásában azt hangsúlyozta: a Szövetség Érdért frakcióban szakadás van, amihez a Fidesz-KDNP-nek semmi köze, és tulajdonképp azért változtatták meg a jogi bizottság összetételét, hogy a polgármester elleni méltatlansági eljárást megakadályozzák. „Javasolnám, ezt a napirendet ne most tárgyaljuk, hanem akkor, ha pont került e vizsgálat végére. Amennyiben ez nem így történik, a bizottsággal kapcsolatos szavazásban nem tudunk részt venni” – jelentette be Simó Károly, aki frakciótársaival együtt valóban kivonult a szavazás előtt. (A szavazáson nem vett részt Asztalos Éva sem, aki – miután Bács István szólt neki –, szintén kiment az ülésteremből.)

Méltatlanság vádjával

A Csőzik László elleni méltatlansági eljárás alapja egy tavaly májusban elfogadott törvénymódosítás, amely kimondja, hogy a 3000 főnél nagyobb lélekszámú települések vezetői és képviselői – bizonyos kivételektől eltekintve – nem kaphatnak díjazást máshonnan. Csőzik László azonban 2018 óta felügyelőbizottsági tagja a Dimenzió Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesületnek, amiért díjazásban részesült, és ezt évről évre fel is tüntette a vagyonnyilatkozatában.

A méltatlanságáról döntő zárt ülés előtt elmondta: soha, egy percig nem titkolta el ezt a tényt, a kapott pénzt folyamatosan feltüntette vagyonnyilatkozatában, megválasztását követően pedig azonnal tisztázta az akkori jegyzővel, felmerül-e bármilyen szempontból összeférhetetlenség, amire a válasz határozott nem volt. „A vagyonnyilatkozatot idén is beadtam, miután megjelent, ért engem ez a támadás. Ha tudtam volna, hogy tavaly májusban megjelent egy jogszabálymódosítás, amely egy egyszerre huszonöt törvényt megváltoztató javaslatcsomagból eredt, nyilván lépek. Az összeférhetetlenségre okot adó körülményt folyamatosan nyilvánosságra hoztam, nem titkoltam. El tudok számolni a díjazásommal is. A méltatlanság – ami erkölcsi, negatív értékítéletet fejez ki a törvény kommentárja szerint – esetemben nem áll fent. Morálisan tisztának érzem magam. Lehetett volna mondani, hogy miért nem voltam körültekintő, de a polgármesteri hivatal vezetői részére készített jogszabályfigyelőben sem szerepelt ez az ominózus változtatás. A keszthelyi fideszes polgármester is hasonlóképp járt egyébként, csak őt az ellenzék még idejekorán szembesítette ezzel a helyzettel. A 2021. május 1. óta eltelt időszakban kapott tiszteletdíjamat visszautaltam a biztosító társaságnak, és nyilatkoztam arról, hogy a jövőben térítésmentesen kívánom ellátni a tagsággal járó teendőimet” – zárta szavait a polgármester.

Lengyel Péter frakcióvezető a zárt ülést követően elmondta: a közgyűlés úgy döntött, nem áll fenn a méltatlanság, a polgármester továbbra is méltó hivatala betöltésére, és folytassa eddigi munkáját. „Az ügy valószínűleg folytatódni fog a Kormányhivatalnál és esetleg később a bíróságon” – hangsúlyozta Lengyel Péter. Mint megtudtuk, a zárt ülésen tíz támogató szavazatot kapott Csőzik László.

Simó Károly – a méltatlansági indítvány előterjesztője – szerint igenis fennáll a méltatlanság esete. „Csőzik László polgármesteri tisztségét nem látja el megfelelően, de itt most fennáll a jogi méltatlanság esete is” – jelentette ki, hozzátéve: a közgyűlés törvénysértő döntést hozott azzal, hogy deklarálta: Csőzik László nem méltatlan a polgármesteri tiszt betöltésére. „A törvény azt mondja, hogyha a méltatlanság kimondásra kerül, a közgyűlésnek nincs mérlegelési lehetősége, köteles megszüntetni a polgármesteri tisztséget. Ha ezt nem teszi meg, a bíróság fogja megtenni” – tette hozzá.

Információink szerint a keszthelyi baloldali ellenzék több polgármester és alpolgármester ellen tett bejelentést az illetékes kormányhivataloknál, mivel ugyanolyan összeférhetetlenség merült fel esetükben, mint az érdi polgármesternél. Országosan több tucat ilyen ügy lehet még.

Az OEVB-tagokról is döntöttek

A testület zárt ülésen döntött a Pest megyei 1. számú országgyűlési egyéni választókerület Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága tagjairól. Három rendes tagot választottak (dr. Keviczki István, dr. Kiss Szabolcs, dr. Király László) és két póttagot (dr. Takáts Erika, Grátzer Mihály Ferenc). Simó Károly az ülést követően közölte: a zárt ülésen komoly aggályokat fogalmaztak meg – mint az korábban is elhangzott –, mert a bizottság tagjaitól nemcsak az összeférhetetlenség várható el, hanem elfogulatlannak és pártatlannak is kell lenniük. „Ebben az esetben ezt nem láttuk biztosítottnak. Éles szemekkel fogjuk figyelni, hogy érvényesül-e az elfogulatlanság és a pártatlanság a választások lefolytatásában és a választási bizottság döntéseiben” – mondta.

____________________________________________________________________________________

Asztalos Éva menesztése három önkormányzati bizottság összetételének változását vonta maga után. Miután a Fidesz-KDNP-frakció, valamint Asztalos Éva független képviselő a szavazásról kivonult, a városatyák 10 igen szavazattal döntöttek a grémiumok új összetételéről. A Fenntarthatósági Bizottságban Lengyel Péter képviselő tagsága megszűnt, ezzel egyidejűleg Gál Alexet és Csornainé Romhányi Juditot a Fenntarthatósági Bizottság képviselő tagjának, Eőry Esztert és Révész Dávidot pedig nem képviselő tagnak választották meg.

A Fenntarthatósági Bizottság összetétele:

Elnök:

Andrasek Mónika

Tagok:

Gál Alex

 

Balla Imre

 

Csépán István

 

Csornainé Romhányi Judit

 

Fülöp Sándorné

 

Antunovits Antal

Nem képviselő tagok:

Eőry Eszter

 

Pilisy Sándor

 

Révész Dávid

 

Varga Illés Levente

 

Takács Éva

 

Fülöp Barbara”

 

Megszüntették Asztalos Éva, Eőry Eszter és Kozma Piroska jogi és közbiztonsági bizottsági tagságát, ezzel egyidejűleg megválasztották Lengyel Pétert a Jogi és Közbiztonsági Bizottság képviselő tagjának, Kaltenbach Jenő Ádámot (korábbi ombudsmant), Miklós László Gábort és Vitárisné Lakatos Erzsébetet nem képviselő tagjának. A bizottság elnöki tisztét korábban Asztalos Éva, mostantól Gál Alex tölti be.

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság összetétele:

Elnök:

Gál Alex

Tagok:

Csornainé Romhányi Judit

 

Lengyel Péter

 

Dr. Bács István

 

Demjén Attila

Nem képviselő tagok:

Dr. Kaltenbach Jenő Ádám

 

Gáspár Antal

 

Miklós László Gábor

 

Vitárisné Lakatos Erzsébet

 

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottságban megszüntették Gál Alex tagságát, helyére Lengyel Péter került.

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság összetétele:

 

Elnök:

Gregus László

Tagok:

Csornainé Romhányi Judit

 

Balla Imre

 

Lengyel Péter

 

Simó Károly

 

T. Mészáros András

Nem képviselő tagok:

Bakos Petra

 

Varga László

 

Horváthné Baráth Szilvia

 

Csengeri Attila

 

Bada Zoltán

 

 

 

További cikkeink

További cikkeink

Facebook

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Telegram
WhatsApp
Email