Ebösszeírás tájékoztató

Felhívás Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén való kötelező adatszolgáltatásra

ADATLAP KITÖLTÉSE

Tisztelt Ebtartók, Ebtulajdonosok!

Tájékoztahttps://erdmost.hu/wp-content/uploads/2021/06/business-blog-session-cover-img-03.jpg az érdi kutyatulajdonosokat, kutyatartókat, hogy törvényi kötelezettségének eleget téve Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata MEGHOSSZABBÍTJA az EBÖSSZEÍRÁST 2020. szeptember 30. napjáig.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény előírja, hogy a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat feladata az ebösszeírás elvégzése. Az ebösszeírás célja a jogszabályban előírt ebrendészeti feladatok ellátása, és a veszettség elleni járványvédelmi megelőzés. A törvény alapján az eb tulajdonosa/tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben meghatározott adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Kérem az Érden tartott ebek tulajdonosait, tartóit, hogy az adatszolgáltatási kötelezettségüknek tegyenek eleget, és nyilatkozni szíveskedjenek – a kizárólag Érden tartott – ebek adatairól a bejelentésre szolgáló adatlap kitöltésével és leadásával kapcsolatban a határidő vonatkozásában később rendelkezem.

Ezúton is felhívom az ebtartók, ebtulajdonosok figyelmét, hogy 2020. január 1. napjától minden négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (microchip-pel) megjelölve tartható. Kérem, hogy a még meg nem jelölt ebeket szíveskedjenek állatorvosnál megjelöltetni.

2020. évi ebösszeírás adatlapja a felhívás címe alatt elérhető online felületen könnyen és egyszerűen akár otthonában kitölthető és azonnal beküldhető a hivatal részére.

Papír alapon az olvashatóan kitöltött, és az állattartó aláírásával ellátott adatlap Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási ügyek részére

– beküldhető postai úton, a 2031 Érd, Pf.: 31. levelezési címre,

– leadható az Ügyfélszolgálati Irodában (H: 8.00–12.00, 13.00-18:30, K-Cs: 8.00-12.00, 13–16:30, P: 8.00–12.00), vagy

– leadható a 2030 Érd, Alsó u. 3. 108. sz. és a 118. sz. irodában ügyfélfogadási időben (H: 13.00-18.30, Sz: 8.00-12.00, 13.00-16.30).

Minden egyes kutyáról (ebenként egy példányban) külön adatlapot kell kitölteni. (Az adatlap szükség szerint szabadon sokszorosítható.)

Felhívom az ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatás az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (5) bekezdése alapján kötelezőAki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően teljesíti az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján állatvédelmi bírsággal büntethető.

További tájékoztatásért Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási ügyek ügyintézők felé fordulhatnak a 06-23-522-360 és a 06-23-522-300/241 mellék telefonszámokon, vagy az Ügyfélszolgálati Irodában.

Köszönöm, hogy az adatlap visszaküldésével segítik munkánkat!

Dr. Konkoly Zita sk.
jegyző

Kapcsolódó cikkeink

A Határtalanul Program keretében tölthetett négy napot Erdélyben az Érdligeti Általános Iskola hatvanhat diákja és hat pedagógusa. Az intézmény 4,3 millió forintot nyert el

További cikkeink

A szakértők szerint augusztus közepe lehet a legnehezebb időszak a hazai üzemanyag-ellátásban, de egyes érdi kutakon már kedden sem lehetett kapni 95-ös benzint.

Gallyaznak Érden az ELMÜ egyik hálózatának nyomvonalán, a Murányi, a Gellért, a Riminyáki, Ürmös, Kutyavári utcák környékén. Mutatjuk az érintett utcákat.

Az érdi önkormányzat a helyi ipartestülettel együttműködve két ingyenes előadást szervez mindazok számára, akik