Kérdések a kéményseprésről

Kell-e fizetniük a kéményseprő sormunkáért a cégeknek, hogyha magánszemélyeknek ingyenes? Egyáltalán, kötelező-e igénybe venni ezt a szolgáltatást? Ezeket a kérdéseket tette fel egyik olvasónk.

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság segítségével utánajártunk, milyen előírások vonatkoznak arra, amikor a kéményseprő nem magánháznál, hanem egy vállalkozás szék-, illetve telephelyén végzi a sormunkát. Érden a hatóságok több mint 33 ezer kéményt tartanak nyilván, ezek 20 százaléka működik gazdálkodó szervezetekhez tartozó ingatlanokban. Ha a fenti számot korrigáljuk az egy ingatlanra eső kémények számával és a tartalékkémények arányával, mintegy 4100  egylakásos és társasházi ingatlant kapunk, tehát sokakat érinthet olvasónk kérdése. 

Kezdjük a legfontosabbal: igen, kötelező a rendszeres kéményellenőrzés azokban az ingatlanokban is, amelyek nem magánszemélyeké, illetve ahová gazdálkodó szervezetet jegyeztek be, és bizony a munka díjköteles. A kéményseprő-ipari szolgáltató a cégvezető vagy az ingatlantulajdonos írásbeli megrendelése alapján, közösen egyeztetett időpontban érkezik. A vállalkozások szabadon választhatnak az adott területen hatóságilag nyilvántartásba vett szolgáltatók közül. Fontos, hogy ez csak egylakásos (vagy társasházzá nem alakult többlakásos) ingatlanokra vonatkozik, ugyanis a társasházban, lakásszövetkezeti épületben működő cégek esetében a katasztrófavédelem kéményseprő-ipari szerve végzi ezt a munkát (legalábbis Pest megyében). A szolgáltatás itt is díjköteles, a szakember a társasházakba nem előzetes megrendelésre, hanem ütemezett időpontban érkezik. (Érden 1218 társasházi ingatlan rendszeres ellenőrzését végzik a katasztrófavédelem szakemberei, ezek 15 százalékában működik bejegyzett vállalkozás.)

Ami az ellenőrzés gyakoriságát illeti, a szilárd tüzelésű berendezésekhez kapcsolódó kéményeket évente, a gázüzemű és a zárt rendszerű tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőit kétévente, a kémények teljes nyomvonalának műszaki felülvizsgálatát négyévenként kötelező elvégeztetni. 

Mielőtt felkérünk valakit a munkára, érdemes tájékozódni: kéményseprő-ipari tevékenységet csak az a szolgáltató végezhet, amelyet a székhelye szerint illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság (mint tűzvédelmi hatóság) nyilvántartásba vett. Ezek adatait az igazgatóság honlapján naprakészen közzéteszik. Az országos adatokat tartalmazó táblázat a katasztrófavédelem honlapján megtalálható a hatósági ügyek/tűzmegelőzés/ kéményseprőipari tevékenységet ellátók országos nyilvántartása menüpont alatt. 

A kemenysepres.katasztrofavedelem.hu honlapon irányítószám alapján is leszűrhetjük a szolgáltatókat (hírek, tájékoztatók/tájékoztatók menüpont). 

A honlapon a sormunkák 2021-es ütemezéséről is felvilágosítást kaphatunk. Jó tudni azt is, hogyha elmulasztjuk az éves, illetve kétéves ellenőrzést, tűzvédelmi hatósági eljárás indulhat cégünk ellen, ami akár pénzbírsággal is végződhet.
 

Forrás: Érdi Újság - Ádám Kata