Állás: Angol nyelvszakos pedagógus

Pályázat az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium angol nyelvszakos pedagógus munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                        

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/b. 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

  • szakirányú végzettség 
  • büntetlen előélet 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány, 
  • végzettséget igazoló okiratok másolata 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. november 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pintérné Bernyó Piroska nyújt, a 06/23/365-140 -os telefonszámon, vagy a pinterne.piroska@gardonyi-erd.hu e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Pintérné Bernyó Piroska részére a pinterne.piroska@gardonyi-erd.hu e-mail címen keresztül.