Hirdetmény: A Duna u. 84. alatti ingatlan hasznosítása

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012.(III.27.) önkormányzati rendelet 26.§-a alapján, pályázatot ír ki az önkormányzat tulajdonában lévő Érd, Duna utca 84. szám alatti, 21003 hrsz-ú, kivett lakóház udvar megnevezésű ingatlan nem lakás céljára történő bérbeadására.

Az ingatlan a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) szerint Vt-1/l. besorolású, melyekre a Helyi Építési Szabályzat 32. §-a szerint az alábbi előírások vonatkoznak:

,,32.  § (1) A településközpont terület az SZT-n Vt jellel szabályozott terület-felhasználási egység, mely több önálló rendeltetési egységet magába foglaló épületek elhelyezésére szolgál.

(2) A településközpont terület övezetében elhelyezhető épület- a lakó rendeltetésen kívül

a) igazgatási, iroda,
b) kereskedelmi, szolgáltató – a 31.§ (5) a)-c) területek kivételével ipari szolgáltató is,
c) vendéglátó, szállás jellegű,
d) kézműipari,
e) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
f) kulturális, közösségi szórakoztató,
g) sport
rendeltetést is tartalmazhat.”

A kiíró által meghatározott minimális bérleti díj:

A bérleti díj: 291.000,- Ft + ÁFA/hó

A pályázati biztosíték összege: bruttó 873.000,- Ft, melyet az Önkormányzat 11784009-15731254 számú számlaszámára kell befizetni. Az ajánlat érvényességének feltétele, hogy az ajánlatot tevő a pályázati biztosíték megfizetését igazolja. A versenyeztetés nyertese által befizetett biztosíték a bérleti díjba beszámításra kerül. Azoknak az ajánlatot tevőknek, akik a bérleti szerződés megkötésére jogosultságot nem szereztek, a versenyeztetési eljárás lezárását követően 15 napon belül a biztosítékot vissza kell téríteni.

A részletes tájékoztatást  itt nézheti meg.

További információk: Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Osztály, telefonszám: +36/ 23/522-362, +36/23/522-397

Kapcsolódó cikkeink

További cikkeink

Érd MJV Polgármesteri Hivatala Adóigazgatási Főosztály pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében adóügyi ügyintéző