Állás: Adóügyi ügyintéző

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében adóügyi ügyintéző munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az önkormányzati adóhatóság feladatkörébe tartozó építmény- és telekadó adatbejelentések feldolgozásával kapcsolatos feladatok ellátása, adózók nyilvántartásba vétele az ASP szakrendszerben. Ügyfelek fogadása, tájékoztatása.

Betöltendő állás szakmacsoportja: adózás

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Adó/jövedéki

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Érd

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):
A jogállásra, az ill. megállapítására és a juttatásokra a Kttv., valamint ÉMJVPolg. Hiv. Közszolg. Szabályzata az irányadó. Pályázathoz csatolni kell: pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy Kttv. 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn. Kinev. feltétele a Kttv. 42. § (1) bek. szerinti 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi biz. Próbaidőre a Kttv. 46. §- ban foglaltak az irányadók. Pályázatok benyújtása e-úton: szemelyzeti@erd.hu mail címre,tárgyban feltüntetve 14/ERD-423-4/2024. ikt.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
– Büntetlen előélet
– Cselekvőképesség
– Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:

Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, 29/2012. (III.7.) Korm. rend. 1. melléklet 19. pont I. besorolási osztályhoz előírt végzettség

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:
– Önkormányzati adóügyi igazgatásban szerzett gyakorlat
– ASP Adó program ismerete
– Közigazgatási szakvizsga
– Ingatlan értékbecslő szakképesítés

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
– végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
– motivációs levél
– fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
– Adatkezelési nyilatkozat

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.02.11. 00:00
A pályázat elbírálásának határideje: 2024.02.18. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.erd.hu , Érdi Újság, facebook ÉMJV Önk.
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.02.19.
Publikálás tervezett időpontja: 2024.01.26.

Kapcsolódó cikkeink

További cikkeink