Állás: anyakönyvvezető (Érd MJV Polgármesteri Hivatala)

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében anyakönyvvezető munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):
• Anyakönyvvezetői munkakörbe tartozó születéssel, házasságkötéssel, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéssel, halálesettel, névváltozási és névmódosítási ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása
• vezeti a jogszabályok alapján a nyilvántartásokat,
• intézi az egyszerűsített honosításai eljárással kapcsolatos ügyeket,
• családi eseményekkel kapcsolatos ünnepségek lebonyolítása,
• teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatok felvétele

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Érd

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet, honlap címe stb.): A jogállásra, az ill. megállapítására és a juttatásokra a Kttv., valamint ÉMJV Polg. Hiv. Közszolg. Szabályzata az irányadó. Pályázathoz csatolni kell: pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy Kttv. 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn. Kinev. feltétele a Kttv. 42. § (1) bek. szerinti 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi biz. Próbaidőre a Kttv. 46. §-ban foglaltak az irányadók. Pályázatok benyújtása e-úton: szemelyzeti@erd.hu mail címre,tárgyban feltüntetve 14/ERD-423-2/2024. ikt.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
– Büntetlen előélet
– Cselekvőképesség
– Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:
Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 25. pont I. besorolási osztályhoz előírt végzettség

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
– 174/2017. (VI. 30.) Korm. rend. 6. § (2) bekezdése

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:
– hatósági munkakörben szerzett gyakorlat
– közigazgatási szakvizsga
– informatikai ismeretek

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
– végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
– motivációs levél
– fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
– Adatkezelési nyilatkozat

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.02.09. 00:00

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.02.23. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.erd.hu, Érdi Újság, facebook- Érd MJv önk.

Állás tervezett betöltésének időpontja:2024.02.26.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.01.18.

Kapcsolódó cikkeink

További cikkeink