Állás: Tanácsadó (családterapeuta) – Szociális Gondozó Központ

A Szociális Gondozó Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Család- és Gyermekjóléti Központban tanácsadó (családterapeuta) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, Érdi járás területe

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermek érdekeit védő speciális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek, testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Munkába járás költségtérítése a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szerint, valamint cafetéria-juttatás és munkaruha-juttatás a fenntartó, Érd megyei jogú város 17/2008(III.28.) rendelete szerint.

Pályázati feltételek:

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2.sz. melléklete szerint a munkakör ellátásához szükséges végzettség megléte:

  • felsőfokú szociális szakképzettség, mentálhigiénés szakképzettség, gyermekvédelmi pszicho- patrónus, viselkedéselemző, szociológus, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns,
  • vagy család- és gyermekvédelem szakos pedagógus vagy gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, okleveles emberi erőforrás tanácsadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember.

Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező 18 évet betöltött személy, büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Viselkedéselemző, családterapeuta végzettség

Hasonló munkakörben ledolgozott szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat, erkölcsi bizonyítvány, hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

Nyilatkozat, amely szerint a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.01.31.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Barkóczy Pamela részére a munkaugy@szocgond.hu e-mail címen keresztül vagy postai úton a pályázat a Szociális Gondozó Központ címére történő megküldésével (2036 Érd-Érdligeti posta, Pf. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2024/M.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálása folyamatos, kérjük ne várjon a pályázati határidő végéig. Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.02.02.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Érdi Újság

www.erd.hu , www.erdmost.hu , www.kozszolgallas.ksz.gov.hu

Kapcsolódó cikkeink

További cikkeink