Pályázati felhívás jegyzői munkakör betöltésére

Érd Megyei Jogú Város Polgármestere Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 82. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet jegyzői munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1-3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: –

Ellátandó feladatok: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: SZMSZ szerinti

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 181 fő

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettséggel rendelkezik,
 • jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik, és
 • legalább kétévi közigazgatási gyakorlatot szerzett,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat,
 • legalább 5 éves vezetői gyakorlat,
 • legalább komplex középfokú B2 típusú nyelvvizsga,
 • ha a pályázó jogi egyetemi végzettséggel rendelkezik.

Elvárt kompetenciák:

 • rendszerezett problémamegoldás,
 • stresszhelyzet kezelése,
 • jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
 • precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél;
 • végzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél egyszerű másolata;
 • a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozóan;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése esetén a Kttv. együttalkalmazási tilalomra, összeférhetetlenségre vonatkozó szabályai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn vagy azt megszünteti.

 A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022.01.19.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.01.14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Csőzik László polgármester nyújt, a +3623/522-313 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Érd MJV polgármestere részére a polgarmester@erd.hu E-mail címen keresztül

A pályázókat Érd Megyei Jogú Város polgármestere hallgatja meg. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022.01.18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 • www.kozigallas.gov.hu – 2021. 12. 27
 • Érdi Újság
 • facebook – Érd MJV Önkormányzata – 2021.12.27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével

Kérik, a polgarmester@erd.hu e-mail címre megküldött pályázati anyagok tárgyában a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/ERD-220-40/2021. feltüntetni szíveskedjen.

Kapcsolódó cikkeink

További cikkeink

A megemlékezést az I. világháborús emlékműnél (Ófalu, Hősök tere) tartják május 29-én, 10 órakor. Megemlékező beszédet mond Dr. Csőzik László, Érd polgármestere.