Közgyűlési meghívó (02.28.)

M E G H Í V Ó Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. február 28-án (csütörtök) 10:00 órakor kezdődő ülésére

Az ülés helye: Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.

NAPIREND ELŐTT:

  • Eredményes nyomozói tevékenységet ellátó rendőrök elismerése

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Javaslat az 53/2016. (III.24.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv, és a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet több részterületet érintő módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Javaslat az Érd, Tolmács u. 091/4, 091/6, 091/34, 091/144 és 091/146 ingatlanok gazdasági célú fejlesztésére vonatkozó telepítési tanulmányterv elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat a Magyar Állam tulajdonában lévő érdi 0304/2, 0304/3, 0304/4, 0304/6 (volt honvédségi bázis) hrsz-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

6. Javaslat az Érd, Martinovics u. 15. szám alatti, 16054 hrsz-ú ingatlan megvásárlásra háziorvosi rendelő céljára

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

7. Javaslat pályázat kiírására az Érdi Kincses Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

8. Javaslat a civil szervezetek támogatására elkülönített főösszeg egyes keretek közötti felosztására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

9. Javaslat a 2019. évi közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges önrész biztosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

10. Javaslat az 1., a 13. és a 14. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

11. Javaslat a 18. számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

12. Javaslat a Magyar Földrajzi Múzeum stratégiai tervének elfogadására

Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

13. Javaslat az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzésének ellátására

Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

14. Javaslat alapítványok részére történő forrás átadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

15. Beszámolók:

  • Beszámoló a Fogorvosi Ügyelet 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester            

Meghívott: dr. Jenei András ügyvezető, Szép és Ép Fog Kft.

  • Beszámoló az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

  • Beszámoló az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

–  Beszámoló az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény piac fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos 2018. évi tevékenységéről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény ügyvezetője

  • Beszámoló a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Fülöp Sándorné, a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke

  • Beszámoló a Köznevelési és Művelődési Bizottság 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

  • Beszámoló a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Pulai Edina, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke

  • Beszámoló a Sport és Ifjúsági Bizottság 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Mórás Zsolt, a Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke       

  • Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

16. Egyebek

A következő napirendi pont tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

17. Javaslat az Érd Város Díszpolgára Kitüntető Cím, Érd Városáért Kitüntetés, Érd Város Életmű Díja, az Érdi Tudományos Díj, valamint Érd Városáért Kitüntetés külkapcsolati tagozata adományozására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

Érd, 2019. február 22.

 

                                                                                                          T. Mészáros András

Kapcsolódó cikkeink

További cikkeink