Szentmisét tartottak Bogner Mária Margitért

Az 1933. május 13-án, huszonnyolc esztendős korában elhunyt Bogner Mária Margit olyan életet élt, amelyben jó példát tudott mutatni a mai kor emberének is – hangsúlyozta Spányi Antal megyéspüspök, aki csütörtök délután szentmisét mutatott be a vizitációs nővér halálának évfordulója alkalmából.

Bogner Mária Margit vizitációs nővér a Torontál megyei Melencén született 1905. december 15-én, a keresztségben az Etelka Mária Anna nevet kapta. Már első szentáldozása után súlyosan megbetegedett, melyet a megpróbáltatások ellenére derűvel viselt. Tíz hónapos ágyhoz kötöttség után egyik lába megrövidült és megmerevedett.

Nagybecskereken polgári iskolát és kereskedelmi tanfolyamot végzett, 1919-től adminisztrátorként dolgozott. Lelki élete bérmálkozása (1923) után mélyült el a jezsuita Csávossy Elemér vezetésével. Imaapostolságot vállalt, a Mária Kongregáció tagja lett, napi áldozó volt.

Bár a karmelita rend vonzotta, egészségi állapota miatt – többszöri próbálkozása ellenére – annak nem lehetett tagja. 1927-ben a thurnfeldi vizitációs nővérek zárdájának lett lakója, 1928 áprilisában öltözött be. Még ez év nyarán öt társával elindult Érdre, az első magyarországi vizitációs zárda alapítására. 1929. május 16-án ideiglenes; pontosan három esztendővel később örök fogadalmat tett. Pár nappal később magas lázzal betegszobába került. Csaknem egy éves, türelemmel viselt szenvedés után 1933. május 13-án hunyt el.

Bogner Mária Margit rövid élete alatt sokféle betegséget hordozott, sokféle nehézséggel kellett megküzdenie, ugyanakkor az isteni hívó szót mélyen a lelkében érezte – mondta a szentmisét megelőzően Spányi Antal, felidézve a vizitációs nővér életútját.

"Apáca akart lenni, de a betegségei miatt egyetlen szerzetesrend sem tudta befogadni. Hosszú, küzdelmes keresés után találta meg azt a vizitációs rendet, amelyhez végül beléphetett. Miután letette fogadalmát, nemsokára meghalt. Életére mégsem úgy tekintünk, mint egy kudarcra, egy befejezetlen életre, mivel Bogner Mária Margit mindig Isten kezében volt, az ő jelenlétében élt. Minden küzdelmével együtt boldog ember volt, ezért fontos számunkra az ő példája. Rendkívül hálás személyiség volt, a legtöbbet használt szava, a köszönöm volt – hangsúlyozta Spányi Antal megyéspüspök.

"A boldoggá avatás részletesen szabályozott, hosszú folyamat, aminek megvannak a maga stációi. Ismereteink szerint ezek a feltételek mind teljesültek. A boldoggá avatás általában valamilyen különleges aktualitáshoz kapcsolódik – most ennek kiválasztására, illetve a kihirdetésre várunk." - fűzte hozzá Spányi Antal.

Bogner Mária Margit emlékét a családja is őrzi. Bogner István, nyugalmazott egyetemi tanár is jelen volt a szentmisén, akinek nagynénje volt a vizitációs nővér. Elmondta, sokszor kérik a közbenjárását, amikor baj van a családban, úgy érzi, imáik meghallgatnak. Minden évben eljönnek Érdre és reményét fejezte ki, hogy mihamarabb megtörténik a szenté avatása nagynénjének.