Megszűnt a jegyző hatásköre az illegális hulladék lerakás ügyében

A 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet értelmében 2021. március 16-ától megszűnt a települési önkormányzat jegyzőjének hatásköre az illegális hulladék elhelyezése ügyében. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező eljáró szerv Érd esetében a Pest Megyei Kormányhivatal.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2021. március 1-jén hatályba lépett módosításával az ingatlanon más által, az ingatlantulajdonos hozzájárulása nélkül, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett vagy elhagyott hulladék esetében a hulladékgazdálkodási hatóság folytat le hatósági eljárást. A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében a Kormány közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hulladékgazdálkodási hatóságként
a) a megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: területi hulladékgazdálkodási hatóság) és
b) a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kijelölt szervezeti egységet (a továbbiakban: minisztériumi hulladékgazdálkodási hatóság)
jelöli ki.

A fenti Korm. rendelet 2021. március 16-án lépett hatályba és rendelkezik a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 11. §-ának hatályon kívül helyezéséről is.

Mindezek értelmében a települési önkormányzat jegyzőjének hatásköre az illegális hulladék elhelyezés ügyében megszűnt.

A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező eljáró szerv Érd esetében a Pest Megyei Kormányhivatal, a bejelentéseket az alábbi módokon lehet hozzájuk megtenni:
-          e-mail: zoldhatosag@pest.gov.hu
-          postai úton: 1072 Budapest, Nagydiófa u. 10-12.
-          telefonon: 06-1/478-4400
-          elektronikus úton: 201436115 KRID