Február 22.: A bűncselekmények áldozatainak világnapja

Az Európai Tanács 1990. február 22-én tette közzé a bűncselekmények áldozatainak chartáját, ez a nap azóta számos országban – Magyarországon 1993 óta – az áldozatok napja.

 

Az Országgyűlés 2005-ben fogadta el a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló törvényt. Az áldozatsegítés célja, a társadalmi szolidaritás és méltányosság elve alapján, az áldozatok társadalmi, anyagi és erkölcsi sérelmeinek enyhítése – írja az ÉrdMédiaCentrumnak küldött közleményében az Érdi Rendőrkapitányság.

A bűncselekmények és a tulajdon elleni szabálysértések áldozatai számára a törvény biztosítja, hogy felvilágosítást kapjanak jogaikról, lehetőségeikről; érzelmi támogatásban részesüljenek; segítséget igényeljenek érdekeik érvényesítéséhez; jogi segítségnyújtásban részesüljenek, akár ügyvéd segítségének igénybevételével. Továbbá a bűncselekmények következtében kialakult krízishelyzet fennállása esetén az áldozatok azonnali pénzügyi segélyben részesülhetnek. A személy elleni erőszakos bűncselekmények súlyos sérültjei és a halálos áldozatok hozzátartozói pedig állami kárenyhítést is igényelhetnek.

A rendőrségtől kapott áldozatvédelmi igazolás birtokában a sértett az Áldozatsegítő Szolgálathoz fordulhat segítségért.

A szolgálat méltányossági döntés alapján azonnali pénzügyi segélyt biztosít az áldozattá vált személyek lakhatásával, ruházkodásával, élelmezésével és utazásával kapcsolatos, valamint a gyógyászati és kegyeleti jellegű rendkívüli kiadásaira. Az áldozat a pénzügyi segély iránti kérelmét formanyomtatványon 8 napon belül terjesztheti elő az Áldozatsegítő Szolgálatnál.

„A Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Igazságügyi Osztály Áldozatsegítő Szolgálatként segítséget nyújt a 2005. évi CXXXV. törvény (Ást.) szerint a bűncselekmény áldozatainak akként, hogy szükségleteiknek megfelelő szolgáltatásokat nyújt.

Áldozatsegítő Szolgálattól Ást. 4. § (1) bekezdés szerinti szolgáltatások közül kérelmezhető az érdekérvényesítés elősegítése, azonnali pénzügyi segély, áldozati státusz igazolás, valamint szolgálatunk közreműködik tanúgondozás, védett szálláshely biztosításában is szükség esetén.

A szolgálat azonnali pénzügyi segély - méltányossági döntés - keretében az áldozattá vált személyek lakhatással, ruházkodással, élelmezéssel és utazással kapcsolatos, valamint a gyógyászati és kegyeleti jellegű rendkívüli kiadásaira állapíthat meg pénzbeli támogatást akkor, ha a bűncselekménnyel vagy a tulajdon elleni szabálysértéssel összefüggésben az áldozat ezen kiadások megfizetésére nem képes.

Az azonnali pénzügyi segély iránti kérelmet az Ást. 10. § (2) bekezdés szerint formanyomtatványon, mellékletként csatolni szükséges az elbíráláshoz a Rendőrségtől kapott áldozati igazolást is, illetve az Ást. 22. § (2) bekezdésre figyelemmel a bűncselekmény, illetve a tulajdon elleni szabálysértés elkövetését követő nyolc napon belül lehet előterjeszteni az Áldozatsegítő Szolgálatnál” – tájékoztat a rendőrség.

Ha bűncselekmény áldozata lett, segítségre vagy támogatásra van szüksége, keresse a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Igazságügyi Osztályát! Az Igazságügyi Osztály a 1135 Budapest, Lehel utca 43-47. szám alatt található. Az ügyfélfogadásának ideje: H-K: 08:30- 16:00, Sze: -, Cs: 08:30-16:00, P: 08:30-12:00. Elérhetőségeik: 06-1-236-39-47, 06-1-236-39-57 és az igazsagugy@pest.gov.hu.

INGYENESEN HÍVHATÓ ÁLDOZATSEGÍTŐ TELEFONSZÁMOK,  A NAP 24 ÓRÁJÁBAN:
06-80-225-225 (áldozatsegítő vonal ingyenesen hívható zöld száma)
06-80-555-111 (a „Telefontanú” ingyenesen hívható zöld száma)
107 vagy a 112 (segélyhívó számok)