Duplájára nő a Választókerületi Alap

Döntött a közgyűlés a Választókerületi Alap forrásának kérdésében, a pénzügyi keretet duplájára emelték. A testület új pályázati lehetőséget fogadott el azoknak az elismerésére, akik gondosan tartják portájukat. A HÉSZ véleményezésének lezárásáról is szavazott a képviselő-testület.

A májusi közgyűlés napirendi pontjai előtt adták át az Év Családja Díjat, az Érdi Sport Díjat, valamint elismeréseket osztottak ki a tűzoltók napja alkalmából. A díjazottakról szóló cikkünket itt olvashatják.

A közgyűlésen napirend előtt a képviselők egyperces néma csenddel fejezték ki részvétüket a dunai hajótragédia áldozatainak és családtagjaiknak. 

Számos napirendi pontban döntött a képviselő-testület. Elsőként Sallai László tűzoltó alezredes, kirendeltség-vezetőtől meghallgatták az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót, melyet több képviselő is elismerően méltatott. 

Igen az útfejlesztésekre
A fideszes többség igennel, míg a baloldali ellenzék nemmel szavazott arra az előterjesztésre, amely a tavalyihoz képest duplájára, 240 millió forintra emelte a Választókerületi Alap városfejlesztésre felhasználható forrását. Az elmúlt években a Választókerületi Alapból több utca aszfaltozását is finanszírozhatták a képviselők, most ez az összeg a duplájára emelkedik. A balliberális képviselők bár nemmel szavaztak, nem tudták megakadályozni a forrásbővítést, így a lakóutak aszfaltozására mostantól kétszer akkora összeg áll a képviselők rendelkezésre, mint eddig.

Tudatformálás a kertvárosban
Napirenden szerepelt a „Porta a virágzó kertvárosért” elismerő cím alapításáról és adományozásáról szóló rendelet is, melyet Fülöp Sándorné (Fidesz-KDNP), a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke terjesztett elő.

- Ez a lehetőség azt jelenti, hogy egy picit mutassuk is meg és legyünk büszkék arra, hogy kinek a portája a legcsinosabb, ki az, aki valóban törődik nemcsak a saját kerítésén belül lévő résszel, hanem azzal is, ami az utcafronton is látható. Bízunk benne, hogy minél többen részt kívánnak venni ezen a pályázaton, és meg kívánják mutatni azt, hogy ők azok, akik a saját portájuk előtti területet a legszebben alakítják ki – mondta el az új pályázati lehetőség kapcsán Simó Károly alpolgármester.

A nagykorúakat is megajándékozzák
A szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítására is javaslat került napirendre. E szerint a speciális fruktóz-intoleranciával élő személyek külön támogatást kapnak annak érdekében, hogy részt vehessenek a közétkeztetésben. Emellett az Érden élő, nagykorúvá váló fiatalok is digitális eszközöket tartalmazó ajándékcsomagot kapnak, hogy továbbra is kötődjenek a városhoz.

Szavazott a testület az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása véleményezésének lezárásáról is. A városban ugyanis egyre több esetben fordul elő, hogy egy telken így több lakóépületet helyeznek el, melyek összes hasznos alapterülete egyenként nem éri el a 300 m2-t. Az egymástól egy-két méterre lévő, vagy éppen csak dilatációkkal elválasztott épületek együttese a legtöbb esetben a telek értelmes koncepció nélküli, a környezetét is erodáló beépítését eredményezi és lehetetlenné teszi a kertvárosias jelleg megőrzését. 

- Sajnálatos módon egy olyan tendencia harapódzott el a városban, amikor a jogszabályok határán táncolva beruházók, ügyvédek sajnos nagyon sok friss lakásvásárlót átvernek azzal, hogy társasházi lakásként adnak el olyan lakásokat, amelyek valójában jogilag nem azok. Ezt megelőzendő, polgármester úr már több felhívást tett közzé és most amennyire engedik a jogszabályi korlátok, az önkormányzat is a HÉSZ-be már előre kíván fékeket beépíteni. Utólag pedig természetesen ellenőrzést végez és megteszi a feljelentéseket az illetékes szervezeteknél – emelte ki a döntés kapcsán Simó Károly alpolgármester.

- Ezt egy nagyon fontos kérdésnek tartom és örülök annak, hogy a város ebben az ügyben fel kíván lépni az ilyen anomáliák ellen és megpróbálja ezen keresztül is megvédeni az itt lakók érdekeit – mondta el Szűcs Gábor (MSZP-DK-EGYÜTT) képviselő. 

Zöld út egy újabb óvodának
Döntött a közgyűlés két ingatlan megvásárlásáról a Rozsnyói és a Csobánci utcában, hogy a területen óvodát tudjanak létesíteni. Bács István alpolgármester elmondta, hogy az önkormányzat telekáron kívánja megvásárolni a két területet, lakóépület ugyanis egyiken sincs. Pulai Edina (Mi Hazánk Mozgalom), a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság vezetője elmondta, hogy a bizottság támogatta a megvásárlásra szánt összeget.

A képviselő testület emellett elfogadta a város zajtérképére épülő intézkedési tervet, de a határozati javaslatot kiegészítették azzal, hogy felkérik a kormányhivatalt a zajtérkép azonnali felülvizsgálatára. Erre azért van szükség, mert a Tolmács utcában működő üzem zaja a környéken élők életkörülményeit nagy mértékben befolyásolja.

- A jelenlegi zajtérkép, amit a kormányhivatal készített, nem terjed ki mindenre. Sok olyan neuralgikus pont van a város területén, amit nem tartalmaz a zajtérkép. Éppen ezért örülök annak a módosításnak, hogy felkérjük a kormányhivatalt arra, hogy vizsgálják felül ezt a zajtérképet. Csak olyan problémák esetén tud a város intézkedni, amelyeket tartalmaz a zajtérkép – hangsúlyozta Szűcs Gábor képviselő.

Elhangzott egy javaslat a Sportszervezeti Pályázati keret fel nem használt pénzmaradványának átcsoportosítására, mégpedig abból a célból, hogy a Móra Ferenc Általános Iskola a fennmaradt 10 millió forintból új játszóeszközöket és akadálymentesített tornapályát kapjon.

- Az bizonyára mindenki számára ismert, hogy a korábbi években a közgyűlés már foglalkozott a kérdéssel és javaslatot tettünk, el is fogadtuk a közgyűlés egyhangú döntésével, hogy a Móra Ferenc iskolában is induljon el a fejlesztés. Ennek az előkészítése elkezdődött, a KLIK-kel, az iskolák fenntartójával is egyeztettünk, ők a kormányzat irányába megtették ezt a javaslatot. Most egy olyan javaslat érkezett, ami a problémát valójában nem oldja meg, azokat a körülményeket, amelyek között a gyerekek most tanulnak, 10 millió forint nem orvosolja, több száz millió forintra van szükség. A szándék megvan rá, szerepel is a Batthyány program következő szakaszában, így egy kicsit idő előttinek tűnt ez az előterjesztés. Éppen ezért azt javasoltuk, hogy inkább vegyünk egy nagyobb lélegzetet és oldjuk meg az egész problémát, ne csak részeit – emelte ki Simó Károly.