Állás: Területi védőnő

A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény pályázatot hirdet területi védőnő munkakör betöltésére.

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 39-41. 
 

A munkakörbe tartozó feladatok:

A 49/2004. (V.21.) ESzCsM-rendeletben foglaltak szerinti területi védőnői feladatok ellátása.
Pályázati feltételek:
•    Felsőfokú képesítés
•    Körzeti védőnő, ill. pályakezdők!  
•    Felhasználói szintű Windows,
•    Büntetlen előélet 
Elvárt kompetenciák: 
•    Jó szintű betegközpontú gondolkodásmód, empátia, szervezőkészség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•    Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok, érvényes működési engedély, erkölcsi bizonyítvány 


A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szakálné Dimov Mariann vezető védőnő nyújt, a 06-30/571-1427 -es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•    Postai úton, a pályázatnak a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény címére történő megküldésével (2030 Érd, Felső utca 39-41.), a munkakör megnevezését: Területi védőnő 
•    Elektronikus úton Szakálné Dimov Mariann vezető védőnő számára a titkarsag@erdirendelo.hu E-mail címen keresztül 
•    Személyesen: Szakálné Dimov Mariann, Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 39-41.  
•    A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 9.
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: 
•    Érdi Újság
•    www.erdmost.hu