Húsz év szolgálatban, házasságban

Hálaadó istentiszteletet tartottak vasárnap az evangélikus templomban: az Érdi Evangélikus Egyházközség így köszöntötte Labossa Pétert, felszentelése 20. évfordulója alkalmából. Köszöntötték egyúttal Labossáné Kővágó Anita lelkészt is, hiszen ez házasságuk huszadik évfordulója is.

Ezen a vasárnapon Ittzés István nyugdíjas lelkész – aki korábban a Thököly utcai templomban szolgált – hirdetett igét, és kérte Isten áldását a háromgyermekes lelkész házaspárra.

Ittzés István kiemelte: hihetetlen megtiszteltetés a világmindenség urát szolgálni, igehirdetőnek lenni – egyben óriási teher.

– Ez nagy elhívás, túl nagy teher ez nekünk, nem tudjuk mi ezt elhordozni, csak akkor, ha Ő hordoz bennünket. Sokat beszéltünk arról Péterrel és Anitával, hogy mennyire emberfeletti feladat ez. Ahogy Jeremiás menekült előle, úgy egy mai igehirdető is legszívesebben elmenekülne, de nem teheti. Jeremiás szavaival élve ez kényszer, az Isten szeretetének kényszere – hangsúlyozta Ittzés István.

– Azért vágyakozik Péter és Anita arra, hogy a gyülekezettel együtt gondoljunk vissza erre a húsz évre, ami szolgálati idejük és egyben házasságuk két évtizede is, hogy együtt örüljünk, együtt adjunk hálát Istennek azokért az évekért, amelyeken keresztülhordozta őket. Azért vagyunk együtt, hogy részt vehessünk ebben az örömben, és imádkozhassunk, hogy Isten továbbra is hordozhassa őket a mi javunkra – hangsúlyozta a lelkész.

Kérésünkre Labossa Péter felidézte az elmúlt két évtized fontosabb eseményeit. Mint elmondta, szolgálatuk kezdete egybeesett a házasságkötésükkel; együtt kezdte a szolgálatát és a házasságát.

– Templomépítéssel kezdődött a szolgálatom Pásztón, onnan kerültünk át Nyíregyházára 2002-ben. Ott más jellegű feladataink voltak, de az igehirdetés szolgálata mindig jelen volt. 2008 óta vagyunk itt Érden. Nagyon sok minden történt az elmúlt tizenegy évben; megsegített bennünket az Úr, a nehézségek, gondok közepette is megtapasztaltuk, hogy nem hagyott el bennünket, és kivezetett a nehézségekből. Különösen nagy öröm számunkra a gyülekezet szeretete. Fontosnak tartjuk, hogy a gyülekezet, mint egy család vesz minket körül – mondta tudósítónknak Labossa Péter, akitől megtudtuk azt is: a gyülekezet gyarapodik, vasárnaponként mintegy százan vannak jelen az istentiszteleten, ehhez hozzáadódik a gyermekalkalmakon részt vevő gyerekek, fiatalok száma; emellett az iskolai hittanoktatásba is sokan bekapcsolódnak.

– A mi dolgunk az, hogy engedelmeskedjünk, hirdessük az igét, megéljük azt a szeretetközösséget, amit az Úrjézus jelent számunkra, és mindezt látva a kívülállók eljussanak oda, hogy nekik is erre van szükségük – hangsúlyozta Labossa Péter. A jövőt illetően elmondta: szeretnének továbbra is igeközpontúak maradni; nem a világ által modernnek tartott dolgokra kívánnak törekedni – azokból van elég –, hanem megőrizni a szilárd alapot, amire aztán lehet építkezni.

– Példaértékű, hogy az elődöm végezte el az igehirdetői szolgálatot és a házasságunk újbóli megáldását. Ilyesmiről nem sokat hallani. Ez is mutatja azt, hogy Isten Szentlelke munkálkodik közöttünk; szeretjük és tiszteljük egymást. Ez is megbecsülésre és hálára indító dolog – zárta szavait a lelkész, aki a kettős jubileum mellett egyúttal ötvenedik születésnapját is most ünnepli.