Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő egyének, családok és közösségi csoportok segítése a társadalmi integráció érdekében. A szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokról és szolgáltatásokról, valamint azok igénybevételének formáiról megfelelő tájékoztatás biztosítása.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

FEOR besorolás: 2312 Szociális munkás és tanácsadó

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Érd

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint az e törvény végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet az irányadó. Munkába járás költségtérítése a 39/2010.(II.26) Korm. rendelet szerint, valamint „cafeteria” és munkaruha juttatás a fenntartó, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 17/2008. (III.28) rendelete alapján.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
– Büntetlen előélet
– Cselekvőképesség
– Erkölcsi bizonyítvány
– Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező személy, illetve bevándorolt vagy letelepedett

Elvárt végzettség/képesítés:
Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Gyermek- és ifjúságvédelem, 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2.sz. melléklete szerint a munkakör ellátásához szükséges végzettség megléte

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  • motivációs levél
  • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
  • részletes szakmai önéletrajz
  • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.08.29. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázat benyújtható elektronikus úton Barkóczy Pamela részére a munkaugy@szocgond.hu  e-mail címre. Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vehetnek részt. A pályázatok elbírálása folyamatos.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.08.30. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Szociális Gondozó Központ honlapja, Érdi Újság, Érdi honlap, ÉrdMost.hu,

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.09.02.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.06.22.