Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A nevelő-oktató munkát segítő gondozási, nevelési feladatok ellátása,a rábízott gyermekek, gyermekcsoportok felügyelete és irányítása.

Betöltendő állás szakmacsoportja: oktatás

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya: Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Érd

Álláshirdető szervezet bemutatása: Az intézmény és tagóvodáinak bemutatása a www.kincsesovoda.hu honlapon található.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Az illetmény és a juttatások megállapításának szabályait a Púétv 2023.évi LII törvény valamint a 401/2023 Puétv. Vhr tartalmazza.

A pályázatok benyújtásának módja: – Postai úton, az Érdi Kincses Óvoda címére történő megküldésével (2030 Érd, Edit utca 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens. Elektronikus úton Lehóczki Anna Elvira részére a kincses@erd.hu E-mail címen keresztül.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
–    Büntetlen előélet
–    Cselekvőképesség
–    Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, illetve bevándorolt vagy letelepedett

Elvárt végzettség/képesítés:
– Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső    középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma – középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, Oktatás, tovább nem bontható, Érettségi

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:
–    Pedagógiai asszisztensi OKJ-s képzettség

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
–    Probléma-megoldó készség (alap)
–    Kommunikációs készség (alap)
–    Konfliktus-kezelés (alap)
–    Együttműködés (alap)
–    Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
–    Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.10. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázók, lehetőséget kapnak a szóbeli meghallgatásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.05.17. 00:00

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.05.20.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.04.22.