Hirdetmény az Érd MJV Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok hirdetés útján történő értékesítéséről

Az Önkormányzat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 26. §-a alapján értékesítésre jelöli ki a tulajdonában lévő alábbi érdi ingatlanokat:

 

helyrajzi szám: cím: terület:

(négyzetméter)

kikiáltási ár:

(forgalmi érték)

5183/1 Korponai u. 24. 681 31.300.000,-Ft + Áfa
5183/2 Tátra u. 7. 681 31.300.000,-Ft + Áfa
5902 Börzsöny u. 12/A. 767 31.600.000,-Ft + Áfa
3349 Egervári u. 76. 1135 41.100.000,-Ft + Áfa
5241 Késmárki u. 63. 988 38.800.000,-Ft + Áfa
5252/1 Késmárki u. 52-1. 903 34.200.000,-Ft + Áfa
5252/2 Késmárki u. 52-2. 907 35.600.000,-Ft + Áfa
5073 Kolozsvári u. 16. 690 27.500.000,-Ft + Áfa
3343 Szigetvári u. 88. 591 24.500.000,-Ft + Áfa
16744/7 Bagoly u. 154 4.100.000,- Ft

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 23/2023. (VI.29.) önkormányzati rendelete az új helyi építési szabályzat készítésének időszakára, településrendezési feladatai megvalósulásának biztosítása érdekében, a kertvárosias lakóterület (Lke) és településközpont (Vt) övezetekbe tartozó ingatlanokra változtatási tilalmat rendelt el.

A rendelet hatálya nem terjed ki azon tevékenységek esetére, melyek után az építési telken kizárólag és legfeljebb egyetlen új lakóegység marad vagy alakul ki.

A beépítésről bővebb információ kérhető a foepitesz@erd.hu email címen.

Az ingatlanok közművel nem rendelkeznek, közterületről köthetők be.

A részletes tájékoztatás a https://www.erd.hu/onkormanyzat/kozgyulesi-dokumentumok/hatarozatok/2024.-evi–kozgyulesi-hatarozatok/2024.-januar-25/292024.-i.-25.-hatarozat—erd-mjv-onkormanyzata-tulajdonat-kepezo-ingatlanok-hirdetes-utjan-torteno-ertekesitese oldalon.

További információk: Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Osztály, telefonszám: +36/ 23/522-362, +36/23/522-397

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén – törvényben meghatározott kivételekkel – az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. A szerződést a kijelölt állami szerv (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.) részére kell kézbesíteni, akinek a  kézbesítéstől számított 35 napon belül nyilatkoznia kell,  hogy élni kíván-e az államot megillető elővásárlási joggal. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Kapcsolódó cikkeink

További cikkeink