Az ingatlan a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) szerint Vt-1/I. besorolású, melyre a HÉSZ 32. §-a szerint az alábbi előírások vonatkoznak:

,,32.  § (1) A településközpont terület az SZT-n Vt jellel szabályozott terület-felhasználási egység, mely több önálló rendeltetési egységet magába foglaló épületek elhelyezésére szolgál. (2) A településközpont terület övezetében elhelyezhető épület- a lakó rendeltetésen kívül

  1. a) igazgatási, iroda,
  2. b) kereskedelmi, szolgáltató – a 31.§ (5) a)-c) területek kivételével ipari szolgáltató is,
  3. c) vendéglátó, szállás jellegű,
  4. d) kézműipari,
  5. e) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
  6. f) kulturális, közösségi szórakoztató,
  7. g) sport
    rendeltetést is tartalmazhat.”

A kiíró által meghatározott minimális bérleti díj:

A bérleti díj99.200,- Ft + ÁFA/hó

A kaució összege: bruttó 200.000,- Ft, melyet a bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni az Önkormányzat 11784009-15731254 számú számlájára.

A részletes tájékoztatás ezen az oldalon.

További információk: Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Osztály, telefonszám: +36/ 23/522-362, +36/23/522-397