Állás: anyakönyvvezető (Érd MJV Polgármesteri Hivatala)

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében anyakönyvvezető munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

  • Anyakönyvvezetői munkakörbe tartozó születéssel, házasságkötéssel, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéssel, halálesettel, névváltozási és névmódosítási ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása
  • vezeti a jogszabályok alapján a nyilvántartásokat,
  • intézi az egyszerűsített honosítási eljárással kapcsolatos ügyeket,
  • családi eseményekkel kapcsolatos ünnepségek lebonyolítása,
  • teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatok felvétele

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Érd

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A jogállásra, az ill. megállapítására és a juttatásokra a Kttv., valamint ÉMJV Polg. Hiv. Közszolg. Szabályzata az irányadó. Pályázathoz csatolni kell: pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy Kttv. 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn. Kinev. feltétele a Kttv. 42. § (1) bek. szerinti 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi biz. Próbaidőre a Kttv. 46. §- ban foglaltak az irányadók. Pályázatok benyújtása e-úton: szemelyzeti@erd.hu mail címre, tárgyban feltüntetve 14/ERD-189-28/2023. ikt.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
– Büntetlen előélet
– Cselekvőképesség
– Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 45363
Intézményi iktatószám: 14/ERD-189-28/2023
– 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, 29/2012. (III.7.) Korm. rend. 1. melléklet 25. pont szerinti I. besorolási osztályhoz előírt szakképzettség

Egyéb pályázati feltétel meghatározása: – 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése szerint.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:
– hatósági munkakörben szerzett gyakorlat
– közigazgatási szakvizsga
– informatikai ismeretek

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
– motivációs levél
– fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
– Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
– végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.12.08. 00:00

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.12.15. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.erd.hu, Érdi Újság, facebook-ÉMJV Önk.

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.01.02.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.11.20

Kapcsolódó cikkeink

További cikkeink