Állás: 3 fő gondozó/segítő (Szociális Gondozó Központ)

A Szociális Gondozó Központ - Érd a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Szociális Gondozó Központ Hajléktalanellátás Szervezeti Egysége 3 fő gondozó/segítő  munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fehérvári út 89-91.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ellátja 1/2000.SZCSM rendelet a 105. §, 106. §,107. § szerinti, szociális szolgáltatási feladatokat, valamint az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények Szt. 84. § szerinti feladatait. A szakmai irányelveknek megfelelően a Hajléktalan Szállón élők gondozása, bekerülésük okának megszüntetése érdekében, személyre szabott bánásmód alkalmazása mellett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Munkába járás költségtérítése a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szerint, valamint cafeteria-juttatás és munkaruha-juttatás a fenntartó, Érd megyei jogú város 17/2008. (III.28.) rendelete szerint.

Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés és szociális gondozó ápoló végzettség, bővebben 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete alapján gondozó munkakör esetén.
  • Befejezett 8 általános iskola segítő munkakör esetén.
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (amely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű és nem áll a Kjt.-ben meghatározott cselekmények miatt büntetőeljárás hatálya alatt),
  • cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat, erkölcsi bizonyítvány, hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

Nyilatkozat, amely szerint a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. december 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Barkóczy Pamela részére a munkaugy@szocgond.hu e-mail címen keresztül vagy postai úton a pályázat a Szociális Gondozó Központ – Érd címére történő megküldésével (2036 Érd-Érdligeti posta, Pf. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 277/2023/M, valamint a munkakör megnevezését: gondozó/segítő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálása folyamatos, kérjük ne várjon a pályázati határidő végéig. Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Érdi Újság – 2023.

Érdi honlap – 2023.

Kapcsolódó cikkeink

További cikkeink