térkép

Botrány Érden: föl kell szedni a hírhedt „fehér utat”

térkép

Botrány Érden: föl kell szedni a hírhedt „fehér utat”

Illegális útépítés engedély nélkül, építési hulladékból, Natura 2000-es területen? Miért ne!?

Érdfm 101.3 – Hallgasd bárhol! Bármikor!

HIRDETÉS

Városunk nevéhez fűződik a rendszerváltás utáni korszak kétségkívül legpofátlanabb környezetkárosítása, amely „fehér út” néven híresült el.

Mint emlékezetes, 2020. február elején az érdi önkormányzat bejelentést kapott, hogy Érd és Sóskút között széles fehér „törmelékút” létesült azt követően, hogy a közvetlen közelében épülő (azóta elkészült) Fenyves-Parkvárosi Köznevelési Centrum építésekor óriási mennyiségű mésztartalmú kőzetet termeltek ki. Felmerült a gyanú, hogy az út „építőanyagául” szolgáló fehér kő konkrétan építési hulladék lehet, amelyet ennek megfelelően kellett volna kezelni, nem pedig 6 méter szélességben leszórni „út” gyanánt, melynek 4,5 kilométeréből 3 kilométer Natura 2000-es védettségű területen húzódik végig.

Az ügyben három évvel ezelőtt Tetlák Örs alpolgármester tett rendőrségi feljelentést ismeretlen tettes ellen, továbbá hatósági eljárást kezdeményezett. A nyomozást az esetleges elfogultság kizárása érdekében a Budaörsi Rendőrkapitányság végezte „a hulladékgazdálkodás rendje megsértése és környezetkárosítás” tárgyában, és úgy tűnik, még mindig nem talált kellő súlyú bizonyítékot a vádemeléshez. Nem tudjuk, mi akadályozhatja a rendőrség haladását, de abból kiindulva, hogy ilyen mértékű időelcsúszást általában újabb szakértői vélemények bekérése szokott okozni, nem lennénk meglepve, ha itt is ez történne. Egyelőre rejtély, három év alatt miért nem zárták le a rendőrségi nyomozást.

Ezzel párhuzamosan hatósági eljárás is indult, és a kormányhivatal – még egy megismételt eljárás lefolytatása után is – előbb tudott eljutni a határozathozatalig, mint a rendőrség. A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedésfelügyeleti Főosztályának határozata alapján ma már kimondható: súlyos bűncselekmény történt, hiszen a „fehér út” olyan építési hulladékból illegálisan kialakított földút – vagyis konkrétan hulladéklerakás, tehát bűncselekmény -, amelyet engedély nélkül helyeztek forgalomba.

A határozat megfogalmazza azt is, hogy a „fehér út” lerakásáért a Fenyves-Parkvárosi Köznevelési Centrum megépítését végző cég – a Mészáros Lőrinc gyerekeinek érdekeltségébe tartozó Fejér B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zrt. – és alvállalkozója, az alapvetően a földmunkákat végző érdi Kontimer Kft. tehető felelőssé.

Az illegális út fennmaradási engedélyt nem kaphat, mondja ki a határozat, az érintett két cég köteles elzárni a közforgalom elől, és azonnal intézkedni az eredeti állapot helyreállításáról, azaz a fehér út „maradéktalan eltávolításáról”.

A nagy horderejű hatósági döntést Tetlák Örs jelentette be tegnap a helyszínen tartott online sajtótájékoztatóján.

Mégis kinek az ötlete volt?

A két építőipari cég vezetői kölcsönösen egymásra próbálták kenni a felelősséget. A Fejér-B. Á. L. Zrt. projektvezetője szerint az alvállalkozó ötlete volt a hulladék leterítése, mivelhogy a környék lakói sokat panaszkodtak a földet elszállító teherautók zaj- és porterhelése miatt. „Vállalkozónk, mivel a földet a sóskúti lerakóba szállította, egyszerűbbnek látta volna a fenyvesen keresztül közlekedni, tehermentesítve ezzel a környező utakat, de a meglévő földút nem volt erre alkalmas” – állította a hivatali eljárás során tett nyilatkozatában a projektvezető.

Szerinte az alvállalkozó egyeztetett mindkét érintett polgármesterrel, majd sor került a „karbantartásra”, végül állítólag „mindkét önkormányzat részéről megtekintették a kijavított, karbantartott utat és azt rendben találták”. A sztorival az a gond, hogy egyetlen állítása sem igazolható dokumentumokkal. Ami pedig egy közpénzen megvalósuló beruházás esetében azért nagy baj, mert ezek szerint nincs annak nyoma, hová került 43 ezer köbméternyi építési hulladék.

Nem igazolható az sem, hogy a korábbi fideszes polgármester, T. Mészáros András szóban jóváhagyta volna az illegális útépítést, polgármestertársa, a szomszédos Sóskút polgármestere, Kőnig Ferenc azonban azt állítja, hogy tudott róla és nem emelt kifogást.

A kormányhivatal e határozattal lezárt eljárása már egy megismételt procedúra volt, amelyet a bíróság útmutatása alapján folytatott le a Pest Megyei Kormányhivatal Útügyi Hatósága, tavaly év végén. A határozat megfellebbezhető, ami a végrehajtásra halasztó hatállyal bírhat, de azért végtelen sokszor nem lehet a kormányhivatalt ugráltatni.

Ki viszi el a balhét?

Megkérdeztük Tetlák Örs alpolgármestert, mit gondol, vajon lendít-e egy ilyen hatósági határozat a büntetőeljárás folyamatán, és végre a felelősök megnevezésével lezárul-e a rendőrségi nyomozás? Továbbá, hogy vajon fölveti-e ez a történet a két érintett önkormányzati vezető – T. Mészáros András és König Ferenc – felelősségét?

„Nehezen tudom elképzelni, hogy ezt követően a nyomozás érdemi gyanúsítás nélkül záruljon le belátható időn belül, hiszen ez a határozat feketén-fehéren kimondja, hogy itt a hulladékgazdálkodás rendjét megsértették, és környezetkárosítást követtek el. Azt pedig nem tartom életszerűnek, hogy egy Fejér B.Á.L. Zrt. mindezt meg merte volna tenni az érintett polgármesterek támogató hozzájárulása nélkül.”

Megkérdeztük T. Mészáros András volt fideszes polgármestertől, volt-e tudomása arról, hogy a kivitelezéssel megbízott cégek illegális utat építettek a város határában. Megkérdeztük azt is, hogy ha erről nem tudott, akkor vajon mennyire kísérte figyelemmel a város kiemelt projektjét? Ha viszont tudott róla, akkor miért nem tett ellene semmit? Lapzártánkig nem kaptunk választ a kérdéseinkre, de amint ez megtörténik, frissítjük cikkünket.

Az valószínű, hogy büntetőjogi felelőssége is lehet a Fejér B.Á.L.-nak, hiszen az építési vállalkozói szerződés szerint a kitermelt hulladék a kivitelező tulajdonát képezi. Más kérdés az erkölcsi felelősség.

Számos kérdést fölvet az a levél, amelyet König Ferenc, Sóskút polgármestere tett közzé 2021. januárjában az Érdi Hírekben. Ebből megtudhattunk egy verziót arról, mi történhetett. Eszerint ugyanis

  1. A sóskúti polgármester úr felettébb aggódott a szomszédos Érd lakóiért és az építkezéssel érintett utcák teherbírásáért. 2. König Ferencnek fogalma sem volt arról, hogy egy közút létesítése nem szóbeli polgármesteri hatáskör, hanem a közlekedési hatóság engedélyéhez kötött. 3. A polgármester úr úgy tudta, településének határában van egy önkormányzati tulajdonban álló út. (Valójában az érintett terület jelentős része magántulajdonban van.) 4. Az építkezésért felelős „fiatalember” őt hívta fel, hogy segítsen abban, hogy – Érd lakosságát kímélendő – ezen a „Sóskutat Érddel összekötő önkormányzati tulajdonú úton valósuljon meg a nagy mennyiségű kitermelt anyag elszállítása”. 5. Érd polgármestere tőle értesült erről a nagyszerű megoldásról, és azt mondta: „elviekben támogatja a lakosság érdekében javasolt megoldást, de csak abban az esetben, ha azt a jogszabályok lehetővé teszik”.

Nos, nagyon várjuk T. Mészáros András, az érdi volt polgármester verzióját.

Tetlák Örs alpolgármester elmondta: a „fehér út” mentén három olyan ingatlanfejlesztési projekt terve is ismert, amelyeknek kapóra jött volna egy közvetlen M7-es kapcsolat. Nem nagyon vad feltételezés összefüggést látni a „fehér út” megjelenése és „az illegális útalap két végén felpezsdülő befektetői aktivitás között” – tette hozzá az alpolgármester. Ha nem történik Érden hatalomváltás, akkor a fehér utat talán mára le is aszfaltozták volna.

 

Fotó: Tetlák Örs

További cikkeink

További cikkeink

A Szociális Gondozó Központ Házi segítségnyújtás pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében gondozó munkakör/feladatkör
A Szociális Gondozó Központ Idősek Otthona pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében gondozó/ápoló munkakör/feladatkör

Facebook

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Telegram
WhatsApp
Email