etvfotook_200318

Elviselhető mértékű kötbért kér Törökbálint

Közleményt adott ki Elek Sándor, Törökbálint polgármestere arról, hogy taggyűlésük felkérte az ÉTV Kft. ügyvezetését, hogy 30 napon belül dolgozzon ki egy belső szabályzatot, arra, hogy az együttes lakossági és nem lakossági felhasználás esetén, milyen kötbér bírálati szempontokat érvényesíthet, olyan szempontok alapján, mint pl. a vállalkozás nagysága, árbevétele, az alkalmazottak száma, az ingatlanok száma, illetve az elfogyasztott vízmennyisége.

A közleményt alább olvashatják:

KÖZLEMÉNY
Tisztelt Törökbálintiak!
Az Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság (ÉTV Kft.) által a közelmúltban elvégzett éves vízmérőórák leolvasását követően elvégzett ellenőrzések és az ellenőrzések alapján felismert nem lakossági fogyasztók megkeresése, kötbérfizetésre felhívása és lakossági – nem lakossági szolgáltatási díj különbözet megfizetése ügyében már korábban tájékoztatást adtunk ki az ügyintézés menetéről a lakóingatlanokban működő, jellemzően nem jelentős ivóvíz fogyasztással járó, vagy éppen azt teljes egészében nélkülöző kisvállalkozások esetében.
Az ÉTV Kft. minden hozzá érkező írásbeli kérést, kérdést külön-külön megvizsgál, és amennyiben indokolt, úgy a kötbér kiszabásától bizonyos esetekben és meghatározott – a városunk honlapján 2021. 11.05-én megjelent közleményem szerinti – szempontok figyelembevételével eltekint.
A lakossági és nem lakossági fogyasztás mérésének nehézségei kiküszöbölése és a helyzet megnyugtató végleges rendezése érdekében kezdeményeztem az ÉTV Kft. taggyűlésének összehívását, a társtulajdonos Önkormányzatok polgármestereivel és a Kft. szakmai befektetőjével a közös döntéshozatal érdekében.
A Kft. taggyűlésén egyhangú döntés született arról, hogy a Taggyűlés elfogadta a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és végrehajtási kormány rendelete (58/2013 (II.27) alapján a törökbálinti nem lakossági fogyasztók ellenőrzésével kapcsolatos tapasztalatokat ismertető Törökbálint tag által előterjesztett beszámolót.
A Taggyűlés felkérte az ÉTV Kft. ügyvezetését, hogy 30 napon belül dolgozzon ki egy belső szabályzatot, arra, hogy az együttes lakossági és nem lakossági felhasználás esetén, milyen kötbér bírálati szempontokat érvényesíthet, olyan szempontok alapján, mint pl. a vállalkozás nagysága, árbevétele, az alkalmazottak száma, az ingatlanok száma, illetve az elfogyasztott vízmennyisége stb. Az Ügyvezetés az így kidolgozott a belső szabályzatot tárja véleményezés céljából a Tagok elé, hogy a belső szabályzat a Társaság soron következő Taggyűlésén elfogadható legyen.
A Tagok felkérték továbbá az Ügyvezetést, hogy az észlelt probléma jogi megoldása érdekében fogalmazzon meg a taggyűlési határozatra hivatkozással egy levelet, az illetékes jogalkotási szervek felé, melyben jelzi a problémát, és kéri a jogszabálymódosítást.
A jogszabály módosítást már korábban közvetlenül a térség országgyűlési képviselője útján is kezdeményeztük, a jogszabály módosítás kidolgozásán, a probléma országos szintű megoldásán már a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal is dolgozik.
Ez azt jelenti, hogy a fenti intézkedéseknek köszönhetően polgárainkat nem egy jelentős kiadással járó kötbérfizetési kötelezettség terheli majd, hanem csupán egy elviselhető mértékű, a kisvállalkozás méretéhez és vízfogyasztási szokásaihoz igazodó víz és csatornadíj fizetési kötelezettség.
Továbbá kérem, hogy amennyiben tervezik vállalkozás indítását lakóhelyükön, előzetesen – a szolgáltató Üzletszabályzata szerinti 30 nappal megelőzően – tegyenek eleget bejelentési kötelezettségüknek a szolgáltató felé annak érdekében, hogy a szolgáltatás igénybevétele szabályszerű legyen, ill. a szerződéskötés is szabályszerűen megtörténhessen.
Mindenkit kérek, hogy aki vállalkozást folytat az ingatlanában, az tájékozódjon az ÉTV Kft. web oldalán (www.erdivizmuvek.hu) milyen jogai és kötelességei vannak a víziközmű-szolgáltatás kapcsán.

További cikkeink

További cikkeink

Útjavítás, fűnyírás közműépítés – ezeket a munkákat végzik szerdán az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény munkatársai.

Facebook

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on reddit
Reddit
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email