22_03_29_erdmost_nincskep

Állás: költségvetési ügyintéző

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Iroda, Költségvetési és Gazdálkodási Csoportja költségvetési ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1-3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 19. pont szerinti Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok: Költségvetési ügyintéző

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • szociális juttatásokkal kapcsolatos kiadások könyvelése, utalása;
 • biztosításokkal kapcsolatos ügyintézés: kapcsolattartás a biztosítóval, káreseményekkel kapcsolatos dokumentáció összegyűjtése, eljuttatása a biztosító részére;
 • beérkező számla kontírozási feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Érd Megyei Jogú Város Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, szakképesítés.
 • 3 éves pénzügyi számviteli költségvetési gazdálkodás területén szerzett szakmai gyakorlat

 

   A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Felsőfokú szakirányú végzettség
  • Informatikai ismeretek
  • mérlegképes könyvelői szakképesítés államháztartási szakon,
  • Forrás Net integrált pénzügyi rendszer vagy ASP gazdálkodási rendszer ismerete
  • Közigazgatási alapvizsga, vagy szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

–  Rendszerezett problémamegoldás,

– Objektivitás,

– Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,

– Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 – 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz

– Iskolai végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata

–  pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

– A pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. november 16.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 08.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ferencz Judit Közgazdasági Irodavezető nyújt, a 23/522-300/257 mellékű telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1-3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/ERD-220-33/2021., valamint a munkakör megnevezését: Költségvetési ügyintéző. vagy elektronikus úton a Személyzeti Csoport munkatársai részére a szemelyzeti@erd.hu e-mail címen keresztül.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 www.erd.hu – 2021. október 26.Érdi Újság – 2021.

facebook – Érd MJV Önkormányzata – 2021. október 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 • A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 •  A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével.

További cikkeink

Országos tendencia, hogy a mammográfiai szűrő-vizsgálaton – amely az emlőrák kiszűrésére szolgál – a behívottaknak csak egy töredéke jelenik meg. Dr. Nahn Krisztina mammográfia szakmai

További cikkeink

Ha már van Érden egy kiváló futópálya, ráadásul van egy csodás Duna-partunk, ami szintén
A budaörsi rendőrök kérnek segítséget egy sofőr azonosításához, aki balesetet okozott, majd elhajtott a

Facebook

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on reddit
Reddit
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email