Állás: iskolavédőnő

A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény pályázatot hirdet iskolavédőnő munkakör betöltésére. 

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 39-41. 

A munkakörbe tartozó feladatok: A 49/2004. (V.21.) ESzCsM-rendeletben foglaltak szerinti iskolavédőnői feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés
 • Körzeti védőnő, ill. pályakezdők!  
 • Felhasználói szintű Windows,
 • Büntetlen előélet 

Elvárt kompetenciák: 

 • Gyermekközpontú gondolkodásmód, empátia, szervezőkészség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok, érvényes működési engedély, erkölcsi bizonyítvány 

A munkakör betölthetőségének időpontja:  A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szakálné Dimov Mariann vezető védőnő nyújt, a 06-30/571-1427 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 

 • Postai úton, a pályázatnak a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény címére történő megküldésével (2030 Érd, Felső utca 39-41.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Iskolavédőnő
 • Elektronikus úton Szakálné Dimov Mariann vezető védőnő számára a titkarsag@erdirendelo.hu E-mail címen keresztül 
 • Személyesen: Szakálné Dimov Mariann, Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 39-41.  
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 01.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: 

 • Érdi Újság
 • www.erdmost.hu

Kapcsolódó cikkeink

További cikkeink