Állás: pedagógiai asszisztens (Érdi Kincses Óvoda)

Érdi Kincses Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.09.01.- 2022.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Edit utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nevelő- oktató munkát segítő gondozási és nevelési feladatok ellátása, a rábízott gyermekek, gyermekcsoportok felügyelete és irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő köznevelési intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak juttatásainak szabályiról szóló 35/2013 (XI.7) önkormányzati rendelete alapján éves caffeteria juttatás az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium,

•         magyar állampolgárság

•         büntetlen előélet,

•         cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         pedagógiai asszisztens képesítés,

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű kommunikációs készség,

•         Kiváló szintű precíz pontos munkavégzés,

•         Kiváló szintű gyermekközpontúság,

•         Kiváló szintű megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         három hónapnál nem régebbi közalkalmazottaknak szóló erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okiratok másolatai,fényképes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Kincses Óvoda címére történő megküldésével (2030 Érd, Edit utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 314/2021 , valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.

vagy

•         Elektronikus úton Lehóczki Anna Elvira részére a kincses@erd.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Intézményvezető döntése alapján

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Érdi Újság

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.erd.hu honlapon szerezhet.

 

 

 

 

Kapcsolódó cikkeink

További cikkeink