22_03_29_erdmost_nincskep

Befektetőket vár az érdi ipari park

22_03_29_erdmost_nincskep

Befektetőket vár az érdi ipari park

Megkezdődtek a tárgyalások az önkormányzat és a Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. között, aminek eredményeképp körvonalazódni látszik, hol épülhet fel az iparűzési adóbevétel szempontjából a városnak oly fontos létesítmény. Tetlák Örs alpolgármester nyilatkozott a témában.

Érdfm 101.3 – Hallgasd bárhol! Bármikor!

HIRDETÉS

-Miért tartják fontosnak az ipari park létrehozását?

– A magyar önkormányzatok bele vannak kényszerítve, hogy saját területükre csábítsanak beruházásokat, hiszen az önkormányzatok finanszírozása nem nagyon hagy más lehetőséget. Az iparűzési adón, az idegenforgalmi adón, illetve a telek- és építményadón kívül csak kevésbé jelentős tételek jelennek meg saját bevételként. Érd esetén ez azt jelenti, hogy az az igen jelentős nemzetgazdasági bevétel, amit a több tízezer ingázó érdi munkavállaló hoz létre, tulajdonképpen semmiféle formában nem jelenik meg a város költségvetésében. Amíg ezek a munkahelyek nem Érden vannak, városunk csak a irigykedve nézheti a környező településeket, ahol kereskedelmi és ipari nagyvállalatok Érdhez képest nagyságrendekkel kedvezőbb lehetőségeket biztosítanak. Amikor Érd valamilyen állami támogatást kap, az világos, hogy nem valamiféle adomány, vagy úri kegy, hanem olyan bevételekhez jutunk, amiket például a személyi jövedelemadó településekhez irányításával akár auhttps://erdmost.hu/wp-content/uploads/2021/06/business-blog-session-cover-img-03.jpgatikusan is megkaphatnánk. Erre azonban nincs politikai akarat a kormány részéről, ők osztogatni, lekötelezni, kegyet gyakorolni szeretnek. Ismert, hogy városunkban az idegenforgalom alig értelmezhető (egyébként e téren is jelentős változásokra készülünk), tehát idegenforgalmi adóbevételre jelenleg nem számíthatunk. Azt is mindenki tudja, hogy az ingatlanadó brutálisan magas, aminek csökkentésére igazán megint csak az iparűzési adóbevételek jelentős emelkedése adna lehetőséget. Ez pedig a város területére érkező beruházások nélkül elképzelhetetlen.

 – Melyik területek lennének önök szerint a legalkalmasabbak az ipari park létrehozására, és mit tart ezekről a területekről a NIPÜF?

– Rendszeres egyeztetés, korrekt, kizárólag üzleti-hivatali együttműködés van a NIPÜF Zrt. és az önkormányzat között, amit politikai szempontok úgy gondolom, hogy nem terhelnek. Ez nem jelenti azt, hogy egyéb szakmai, fenntarthatósági, vagy helyi értékvédelmi szempontokat ne vennénk figyelembe. Éppen ellenkezőleg. Hiszen ipari park számos helyen lehet Érd közigazgatási határán belül, de génbankunk és törzsültetvényeink kizárólag az Elvira majorban. Abban a tekintetben folyik a közös munka, hogy „minden kecske lakjon jól és minden káposzta megmaradjon”. Véleményünk szerint az Elvira védőövezetétől, puffer zónájától kellő távolságra eső területek lennének a leginkább alkalmasak. Ez azt jelenti, hogy az ültetvényeknek fajtától függően 800-1000 méter védőtávolságot biztosítani kell. Ez nem szabadon választott, nemzetközi szerződések és szakmai standardok írják elő. Erről a korábbi városvezetés vagy nem tud, vagy nem érdekli, viszont egyik esetben sincs mentség arra a dúlásra, amit az Elvira kárára elkövetni szándékoztak. De indokolatlan a múlt idő, ez a törekvésük mit sem változott október 13. óta.

Hogy konkrét választ is adjak, a NIPÜF Zrt. felhatalmazása kizárólag zöldmezős beruházásokra szól, ami megintcsak elhibázott koncepció a kormány részéről, főleg az agglomerációban. Itt Érden is örömmel ajánlanánk a figyelmükbe olyan barnamezős rozsdaövezetet, ami a évek óta éktelenkedik a városban. Mivel erre nincs lehetőségünk, ezért az M6 és a 6-os út mentén ajánlottunk területeket a NIPÜF Zrt. figyelmébe, akik üzleti alapon fognak döntést hozni további területekkel kapcsolatban. Ehhez először azonban a már megkezdett fejlesztésüknek kell sikert hoznia.

 – Hol lesz elsőként most ipari park ezek szerint Érden?

– Örököltünk egy negyvenkét hektáros területet, közvetlenül az Elvira major területei mellett, a régi 7-es út mentén, Érd és Tárnok határában. Ugyan az ipari parki fejlesztést megalapozó kormányhatározat több terület kijelölését, felvásárlását tette volna lehetővé, valamiért kizárólag erre az egy, egyébként akkor még magántulajdonban területre esett a választás. A NIPÜF Zrt-t semmiképpen sem kárhoztahttps://erdmost.hu/wp-content/uploads/2021/06/business-blog-session-cover-img-03.jpg, helyismerettel nem ők rendelkeztek, hanem azok, akik erre a területre terelték őket. Kész helyzet várt bennünket, amit tekintsünk egyfajta adottságnak. Ipari park itt fog tehát először létrejönni. Amihez ragaszkodunk és személy szerint én is mindent meg fogok tenni ennek érdekében az az, hogy ez a negyvenkét hektáros terület ne terjeszkedhessen az Elvira felé. Hiszen kikérve a major és a génbankot őrző intézet szakembereinek véleményét, megtudtuk, hogy bár erős kompromisszumok és komoly garanciák árán, de a majorságban folyó munka folytatható, ha kizárólag ezen a területen történik ipari-kereskedelmi tevékenység. Ha az ipari park az Elvira felé terjeszkedik, az a törzsültetvények és a génbank végét jelenti. A helyzet tehát nehezen, de kezelhető. A kompromisszumos megoldásban a NIPÜF Zrt. is kiváló partner, ahogy említettem, korrekt az együttműködés a vállalkozás és Érd városa között.

 -Hogyan tudják biztosítani az Elvira major zavartalan működését egy ipari park mellett?

– A magunk részéről minden szabályozási garanciát biztosítani fogunk az Elvira működése számára. Előterjesztőként vittem a helyi értéktár bizottság elé az Elvira majort, az ott folyó nemesítő és génbanki tevékenységet, valamint a majorban nemesített gyümölcsfajtákat. Mivel nagy örömömre a bizottság egyhangúan és büszkén támogatta az előterjesztést, az Elvira érdikum lett, elindítottuk tehát a hungarikummá válás útján is. Ebből egyenesen következik, hogy minden környezetvédelmi engedélyezés, illetve már maga a beruházó kiválasztása is figyelemmel kell, hogy legyen az Elvirára és az ott folyó tevékenységre. Más szempontból ugyanakkor ez az említett negyvenkét hektár sorsát csak annyiban befolyásolja, hogy itt a legmagasabb környezetvédelmi hatósági garanciák mentén fog ipari parki tevékenység folyni. Az is szakmai tény, hogy az Elvira legnagyobb ellensége a forgalom. Tehát a piaci, önkormányzati és állami szereplőknek ugyanúgy tisztában kell lennie azokkal a korlátokkal, amit ez jelent. A településrendezés, a településfejlesztés, azaz akár a közúti hálózat indokolt fejlesztése sem sodorhatja veszélybe a majort.

Tetlák Örs alpolgármester az Érd TV Párbeszéd című műsorában a fentiekhez hozzátette, hogy már vannak érdeklődők a logisztikai és infrastrukturális szempontból is kiváló helyen lévő ipari parkra, de közúti fejlesztésére is szükség lesz, ha komolyabb kamionforgalomra lehet majd itt számítani. A NIPÜF jelenleg az infrastruktúrát, azaz a közművet fejleszti a területen, hogy minél magasabb színvonalú kiszolgálást tudjon biztosítani az ide érkező cég(ek) számára a park. Az alpolgármesterrel készült interjút itt tudják megtekinteni:

További cikkeink

További cikkeink

A Szociális Gondozó Központ Házi segítségnyújtás pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében gondozó munkakör/feladatkör
A Szociális Gondozó Központ Idősek Otthona pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében gondozó/ápoló munkakör/feladatkör

Facebook

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Telegram
WhatsApp
Email