Felhívás: póttag szavazatszámláló bizottságokba

Tisztelt Érdi Választópolgárok! Mint Önök előtt is ismert, 2019. október 13-án kerül sor a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők megválasztására.

A választások helyi lebonyolításához várjuk SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGOKBA PÓTTAGKÉNT a választójoggal rendelkező állampolgárok jelentkezését.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 17. § (1) bekezdés a) pontja szerint a szavazatszámláló bizottságnak csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja.

Fentiek értelmében a szavazatszámláló bizottság választott tagja lehet minden, a központi névjegyzékben szereplő, Érd Megyei Jogú Városban lakcímmel rendelkező választópolgár, akivel szemben a Ve. 18. § (1) és (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn. A póttagok bevonására akkor kerül sor, ha a szavazás napján a választási bizottság tagjainak száma öt fő alá csökken, ezért a választások törvényes lebonyolítása érdekében a póttagok megválasztása elmaradhatatlanul szükséges.

A szavazatszámláló bizottság póttagját a jegyző javaslatára a Közgyűlés választja meg.

Kérem, hogy aki az ismertetett feltételek alapján szívesen részt venne póttagként a választások helyi lebonyolításában, Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában (Polgármesteri Hivatal 2030 Érd, Alsó u. 1. I. emelet 111. szoba) működő Helyi Választási Irodán legkésőbb 2019. szeptember 18.  napjáig szíveskedjen személyesen, postai úton, vagy a szavazatszamlalo@erd.hu e-mail címen jelentkezni a jelentkezési lap és összeférhetetlenségi nyilatkozat kitöltésével (szkennelésével), mely a honlapról letölthető, illetve a Polgármesteri Hivatal főépületének portáján is átvehető.

Amennyiben további kérdése van, a  06/23/522-300/201 melléken, vagy a 06/23/522-374 telefonszámon állunk szíves rendelkezésére!

Jelentkezését előre is köszönjük!

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

     HVI vezetője

 

Kapcsolódó cikkeink

További cikkeink