Szeptember 29-én üléseznek Törökbálinton

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületi rendes ülésére szeptember 29-én 14 órakor kerül sor a Városháza Testületi tárgyalójában. A testület a következő napirendi pontokat tárgyalja.
1.Tájékoztatók, beszámolókBeszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
2.Településfejlesztési ügyekA Szőnyi Erzsébet Alapfokú Művészeti Iskola elhelyezése a Törökbálint, József Attila utcai volt háziorvosi rendelő épületében 
3. Javaslat az új vagyonrendelet szabályozási koncepciójának elfogadására 
4.Képviselői önálló indítványokBalesetveszélyes csomópont felülvizsgálata 
5.RendeletekAz Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelet II. számú módosítása 
6. Válasz Szőke Péter képviselőnek a T-Lase szponzori szerződésével kapcsolatos interpellációjára 
7.Településfejlesztési ügyekJavaslat a Budapest-Balaton kerékpáros útvonal törökbálinti szakaszán a kezelői lehatárolási tervben szereplő területek önkormányzati tulajdonba és kezelésbe vételére 
8.Tájékoztatók, beszámolókBeszámoló a 2021. évi nyári táborokról 
9.Településfejlesztési ügyekA strandröplabda pálya kialakítására alkalmas ingatlanok bemutatása 
10.Képviselői önálló indítványokJavaslat az óvodák nyílászáróinak szúnyoghálóval történő felszerelésére 
11.Településfejlesztési ügyekJavaslat Törökbálint víziközmű rendszerei 2022-2036 időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének (GFT) elfogadására 
12.Intézményi ügyekA törökbálinti óvodák Szervezeti és Működési Szabályzatainak és Házirendjeinek elfogadása 
13.Tájékoztatók, beszámolókTájékoztató a hatékonyabb biológiai szúnyoggyérítés érdekében a környező településekkel történt kapcsolatfelvétel eredményéről 
14.Településfejlesztési ügyekJavaslat a szervesanyag-gazdálkodási koncepció ütemtervének elfogadására 
15.Intézményi ügyekJavaslat a Törökbálinti Szérűskert Bölcsőde SZMSZ-ének és Szakmai Programjának módosítására 
16. Javaslat Bogár István Emlékkoncert megrendezésére 
17.Intézményi ügyekJavaslat a Segítő Kéz Szolgálat SZMSZ-ének és Szakmai Programjának módosítására 
18.Tájékoztatók, beszámolókBeszámoló a pénzügyi táblák helyzetéről (határozati javaslatot nem tartalmaz) 
19. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójának kiírása 
20.Településfejlesztési ügyekAnnahegyen településrész-központ kialakítására alkalmas ingatlanok vizsgálata 
21.Tájékoztatók, beszámolókBeszámoló a folyamatban lévő – jelentősebb – beruházási és vagyongazdálkodási feladatokról (határozati javaslatot nem tartalmaz) 
22.Településfejlesztési ügyekBelterületbe vonási kérelem elbírálása 
23. Törökbálint Város Díszpolgára cím odaítélése 
24. Egyebek (kérdések, bejelentések)
forrás: törökbálint.hu