Pályázati felhívás: Költségvetési ügyintéző

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Iroda, Költségvetési és Gazdálkodási Csoport Költségvetési ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1-3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 19. pont szerinti Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok: Költségvetési ügyintéző

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Költségvetési és gazdálkodási szakterületen könyvelési és számviteli feladatok ellátása az integrált pénzügyi rendszerben. A Magyar Államkincstár részére havi, negyedéves és éves költségvetési adatszolgáltatások teljesítésének előkészítésében való részvétel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Érd Megyei Jogú Város Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.
 • mérlegképes könyvelői szakképesítés államháztartási szakon, 
 • 3 éves pénzügyi számviteli költségvetési gazdálkodás területén szerzett szakmai gyakorlat  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent

 • Felsőfokú szakirányú végzettség
 • Informatikai ismeretek
 • Forrás Net integrált pénzügyi rendszer vagy ASP gazdálkodási rendszer ismerete
 • Közigazgatási alapvizsga, vagy szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

 •          Rendszerezett problémamegoldás,
 •          Objektivitás,
 •          Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
 •          Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •      87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz
 •      Iskolai végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. 02. 09.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 02. 02.   

 A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ferencz Judit Közgazdasági Irodavezető nyújt, a 23/522-300/257 mellékű telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1-3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/ERD-220-4/2021., valamint a munkakör megnevezését: Költségvetési ügyintéző. [MB1]  vagy
 • elektronikus úton a Személyzeti Csoport munkatársai részére a szemelyzeti@erd.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. 02. 08.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.erd.hu - 2021. 01. 20.
 • Érdi Újság – 2021.
 • facebook – Érd MJV Önkormányzata – 2021. 01. 20

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 • A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével.